Regler för unga sommarjobbare

Många företag i fastighetsbranschen väljer att ta in unga för sommarjobb. Det är bra ur flera aspekter. Dels för att unga får en vettig sysselsättning under några sommarveckor, dels är det ett sätt att marknadsföra såväl det egna företaget som hela branschen.

När man anställer sommarjobbare under 18 år är det speciella regler som gäller för dig som arbetsgivare och som är bra att tänka på. Här presenterar vi några viktiga punkter:

Introduktion
Som arbetsgivare måste du ge en ordentlig introduktion. Informera om vilka arbetsuppgifterna är, vad sommarjobbaren inte får göra, hur verktyg, redskap och maskiner fungerar, vilka arbetsmiljöregler som gäller och vilka risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem.

Handledare
Arbetsgivaren måste utse en handledare som ska finnas tillgänglig för frågor och stöd till den som sommarjobbar.

Skyddsombud
Om det finns ett skyddsombud på företaget ska detta informeras om var sommarjobbaren ska vara och vilka arbetsuppgifter som denne ska utföra.

Undersökning och riskbedömning
När man anställer sommarjobbare under 18 år måste du som arbetsgivare göra en undersökning och riskbedömning som särskilt tar hänsyn till sommarjobbarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet och bedöma om han eller hon klarar uppgifterna.

Det är viktigt att tänka på att unga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet.

Om den man anställer är under 16 år ska du som arbetsgivare även informera vårdnadshavaren om arbetsuppgifter, risker och skyddsåtgärder. Vårdnadshavaren måste i detta fall ge sitt medgivande till anställningen.

Rast
Om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar ska sommarjobbaren ha minst 30 minuters rast.

Regler
Regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta finns i AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö, som finns att ladda ner på Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se.

I föreskriftens bilaga finns en uppräkning av riskfyllda arbetsuppgifter. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns i listan om inte något av undantagen är uppfyllt.

Victoria Lindström
förhandlare och rådgivare på Fastigo

Bli den första att kommentera "Regler för unga sommarjobbare"

Lämna en kommentar