Så behöver fastighetsförvaltningen utvecklas

Det var stort intresse när Fastigo presenterade sin rapport i Almedalen om hur branschens fastighetsförvaltning behöver utvecklas. Foto: Nowa Kommunikation

Fastighetsförvaltningen måste bli bättre på många punkter för att möta framtidens krav, visar en undersökning från Fastigo. Störst utvecklingsbehov finns inom digitalisering, hållbarhet, affärsmässighet samt förståelse för kundernas krav.

Fastigo genomförde i våras i samarbete med Svefa och Förvaltarforum en omfattande enkätundersökning om synen på framtidens fastighetsförvaltning bland förvaltare, förvaltningschefer och vd:ar i fastighetsbranschen.

468 personer har besvarat enkäten, de svarande finns både inom allmännyttan och privata fastighetsägare.

Nästan alla vill se utveckling
Hela 97 procent av de svarande anser att dagens arbetssätt inom förvaltningen behöver utvecklas på flera områden.

Sju av tio svarande anser att det största utvecklingsbehovet finns inom digitalisering och proptech. Drygt sex av tio ser stort behov av utvecklade arbetssätt i hållbarhetsarbetet. Även branschens affärsmässighet och förståelse för kundernas krav behöver bli bättre.

Fastigos vd Mona Finnström är imponerad över resultatet.

Mona Finnström.

Ingen konservativ bransch
– Det är dags att slå hål på myten att vi är en konservativ bransch när hela 97 procent av de svarande vill se en utveckling och menar att det är nödvändigt, säger hon. Det finns en vilja, ett engagemang och framförallt en insikt om att vi måste utveckla oss. Det är oerhört positivt, säger hon.

Hinder för förändringar
Ungefär hälften av de svarande anser dock att det finns flera hinder för att genomföra nödvändiga förändringar. Brist på rätt kompetens går som en röd tråd genom samtliga områden som behöver utvecklas.

– Vi är knappast ensamma om att sakna rätt kompetens inom digitalisering och hållbarhet, det gäller många branscher. Därför är det jätteviktigt att vi höjer vår attraktionskraft och verkligen visar utåt att vi vill bli bättre, säger Mona Finnström.

Ledarskapet också viktigt
Men även ledarskapet spelar en viktig roll i omställningen. Ekonomin och bristen på personella resurser anses vara det tredje största hindret.

Tillsammans med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tar Fastigo nu med sig enkätresultaten för diskussioner med alla institutioner som arrangerar utbildning av fastighetsförvaltare.

Sätta press på utbildarna
– Nu har vi svart på vitt vad branschen vill ha. Då hoppas vi att utbildarna tar till sig det och anpassar sina utbildningar snarast möjligt och att företagen är med på tåget och tar emot praktikanter. Vi kommer att följa upp detta noga, säger Mona Finnström.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Områden med störst behov av att utveckla arbetssätt

Digitalisering                                              70 procent
Hållbarhet                                                   61 procent
Affärsmässighet/ekonomi                       43 procent
Förståelse för kundernas krav                42 procent

Läs hela resultatet från enkäten i minirapporten Från insikt till handling här

Se presentationen från Almedalen av enkätresultaten här

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega