bilpoolMalmö kan få grön parkeringspolitik

Under måndagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö stad beslut på att skicka förslaget på stadens nya parkeringspolicy och parkeringsnorm på remiss. När tidigare policy med…

Kritik mot otillåten direktupphandling

Stockholms bolag för skolfastigheter, Sisab, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor,…