Wallenstam prioriterar fem globala mål

– Vi ska årligen minska vår miljöpåverkan, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Fastighetsbolaget Wallenstam väljer att fokusera på fem globala mål inom FN:s Agenda 2030 i sitt fortsatta hållbarhetsarbete.

De fem målen är jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna.

– För oss så utgör dessa mål en tydlig plattform och koppling till vår ledstjärna inom miljö som vi kommer att arbeta med under nuvarande affärsplan. Vi ska årligen minska vår miljöpåverkan genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef.

– Hela vårt fokus på hållbarhet, miljö och socialt engagemang bottnar i vår företagskultur och viljan att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Egna vindkraftverk
Utifrån de fem globala mål i Agenda 2030 som prioriterats av Wallenstam är jämställdhet och mångfald viktiga principer vid rekryteringar och i det interna arbetet.

Bolaget är sedan 2013 självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi. Arbetet med att aktivt minska energianvändningen i samtliga fastigheter samt minska mängden fjärrvärme är ett ständigt pågående arbete.

– Vi har även påbörjat att installera solenergi på några fastigheter och fortsätter utvecklingen av avancerad mätteknik i driften för att följa upp och arbeta med förbättringar och ser över hur vi kan påverka och förbättra vår avfallshantering, säger Karin Mizgalski.

Källa: Wallenstam

 

Fakta om Agenda 2030
Agenda 2030 består totalt sett av 17 globala mål för hållbar utveckling och är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär