Ledighet för fackligt uppdrag

Lisa Strandberg på Fastigo redogör för vilka regler som gäller vid ledighet för fackligt uppdrag.

Fråga:
Ett arbetsplatsombud vill vara ledig en eftermiddag för att gå en facklig kurs. Måste jag bevilja ledigheten och i så fall i vilken omfattning?

Svar:
Allmänt om facklig förtroendeman
Facklig representant i företaget har rätt till ledighet för fackliga uppdrag såväl på som utanför arbetsplatsen. Regler finns i lagen om facklig förtroendeman.

En facklig förtroendeman har utsetts av en lokal eller central kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation att företräda de anställda på arbetsplatsen. Avser klubbordförande, arbetsplatsombud, ledamot i företagets styrelse m.fl.

När arbetsgivaren har underrättats av facket om vem som utsetts till förtroendeman blir lagen tillämplig.

Rätt till ledighet

  • Det ska röra sig om facklig verksamhet och innefattar bland annat förhandlingsarbete, fackliga kurser och konferenser, däremot inte grundläggande utbildningar som inte inriktar sig på arbetsplatsens frågor, politisk verksamhet eller interna möten.
  • Ledigheten ges för det fackliga uppdraget och ska vara skäligt med hänsyn till arbetsplatsen. Detta bedöms bland annat utifrån antal anställda och arbetets art.
  • Ledigheten får inte innebära betydande hinder i arbetets gång. Detta gäller såväl arbete på den egna arbetsplatsen som på en annan. Anspråk på ledighet väger tyngre om uppdraget avser den egna arbetsplatsen.

Innan ledighet tas ut ska den fackliga organisationen överlägga med arbetsgivaren. Kan de inte komma överens har facket tolkningsföreträde. Arbetsgivaren kan vägra om ledigheten äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller jämförliga intressen.

Rätt till ledighet med betalning
I vissa fall har en facklig förtroendeman rätt till ledighet utan löneavdrag för facklig verksamhet som berör arbetsplatsen. Exempelvis om en förtroendeman deltar i en central förhandling som berör en anställd på arbetsplatsen.

Däremot är det ledighet med löneavdrag för deltagande i förbundskonferens inför ny avtalsrörelse. Utbildning som rör fackliga ämnen ger rätt till ledighet utan löneavdrag om utbildningen har direkt betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.

Det inte är fråga om att betala lön för fackligt arbete utan enbart en rätt att vara ledig utan löneavdrag. Fackligt arbete utanför ordinarie arbetstid ersätts inte, om inte arbetsgivaren förlagt arbetet till denna tid.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till regionala förtroendemän som arbetar fackligt på annan arbetsplats.

Lisa Strandberg
Förhandlare och rådgivare
Fastigo

Läs mer om Fastigo här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega