Många vill använda sin smartphone som nyckel

51 procent av svenskarna uppger att deras vardag skulle bli enklare om de fick möjligheten att använda en smartphone som nyckel till hemmet. Det visar en färsk undersökning på temat “Framtidens urbana liv”*.

Undersökningen, som utförts av Kone, tittade på flera olika vardagsutmaningar kopplat till hemmet och bostadsmiljön. Studien innehöll också frågor om eventuella förväntningar på digitaliseringen som kan komma att skapa nya möjligheter för framtidens bostäder.

Skillnader mellan yngre och äldre
Yngre människor har andra krav på sina bostäder än den äldre generationen.

Bland de mellan 18 och 35 år, svarar nära hälften att det skulle förenkla deras vardag om de hade möjlighet att släppa in besökare i sitt bostadshus, även när de själva inte är hemma. Detta skulle till exempel kunna innebära att man kan ta emot en hemleverans när man själv är på jobbet.

Borttappade nycklar
Dessutom tror nästan 40 procent av samtliga svarande att de om tio år inte längre använder traditionella nycklar för att öppna sina dörrar.

Studien fann också att att yngre människor tappar bort sina nycklar betydligt oftare än vad äldre gör. Nära en tredjedel av de mellan 18 och 22 har tappat bort sina nycklar under de senaste tolv månaderna, i motsats till endast två procent av de som är 56 år och äldre.

Källa: Kone

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Syno International genom en onlinepanel i augusti 2018. Totalt 1 004 män och kvinnor i åldern 18-80 år bosatta i Sverige deltog.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega