Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från AktivBo

Ett arbetssätt som ger resultat

Karolina Strid, miljö- och kvalitetsansvarig på Växjöbostäder.

På ett år har Växjöbostäder ökat serviceindex med 1,6 procentenheter. Bolaget har skapat ett arbetssätt som ger resultat. Det handlar om nya strukturer för hur åtgärderna tas fram och följs upp, men framförallt har man implementerat ett arbetssätt som engagerat hela personalen.

Vi ringde upp Karolina Strid, miljö- och kvalitetsansvarig på Växjöbostäder för att få veta mer. 

Ni har gjort en fantastisk resa. Vilka är de viktigaste faktorerna till er framgång?
– Det viktigaste är att vi verkligen har använt resultatet, analyserat det och tagit fram en handlingsplan. Alla på företaget har varit involverade i arbetet och tagit fram åtgärder. Delaktighet är en stor bidragande faktor. Sedan har vi jobbat väldigt mycket med att följa upp åtgärderna som tagits fram. Vi gick igenom en prioritering utifrån vad som är möjligt att göra, efter de pengar och den tid som fanns. Sedan har vi jobbat med kontinuerlig uppföljning.

Hur arbetar ni med resultatet från undersökningen?
– Vi sätter oss i grupper  avdelningsvis. Vi prioriterade på ledningsnivå utifrån de stora förbättringsområdena och sen delade vi upp. Vi har försökt ha fokus på hur man kan förändra sitt eget arbete. Vad kan jag göra själv för att göra skillnad? Det är en viktig fråga alla måste ställa sig.

Ni kommunicerar också flitigt med era hyresgäster – på vilket sätt?
– Vi försöker informera genom alla våra kanaler: via hemsidan, kundtidningen och så vidare. Vi skriver lite kort om resultatet, vad vi tänker göra och lovar endast det vi kan klara av att genomföra. En vecka innan vi gick ut med undersökningen skickade vi också ut ett brev till alla hyresgäster där vi informerade vad vi gjort.

När vi ser att bolag inte förbättrar sina resultat beror det ofta på att förbättringsarbetet stannat upp, eller bortprioriterats. Hur har ni jobbat med de inplanerade aktiviteterna?
– Vi har till exempel ett intranät där jag har skrivit varannan vecka: så här många åtgärder är påbörjade, så här många är inte avslutade. Vi har verkligen betat av åtgärder i jämn takt. Det har inte blivit som en studie som aldrig blir färdig. Alla ser intranätet. Det här har varit en prioriterad fråga från högsta ledningen.

Vad är ert nästa steg?
– Vi har en vision att bli Sveriges bästa hyresvärd. Första gången vi mätte var målet att implementera ett sätta att mäta hur nöjda kunderna är. Sedan satte vi mål att öka till 81 på serviceindex för detta år. Men vi nådde 82 och är lite förvånade att det blev så bra.
Vi har inte reviderat målet för nästa år än, men det kommer vi göra. Ambitionen är inte att stå still. Vi ska fortsätta jobba i rätt riktning. Vi är inte bäst än.

Martin Gustafsson, projektledare på AktivBo kommenterar ökningen:
– Det är en imponerande ökning av servicenivån från första till andra mätningen av ett bolag i Växjöbostäders storlek. De är ett föredöme på det sätt de arbetar med förbättringar baserat på sina hyresgästers synpunkter. De har skapat ett arbetssätt som ger resultat. Engagemanget i hela arbetet, från enkätutdelning till genomförande av åtgärder, är fantastiskt.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega