Så kan vi få fler ungdomslägenheter

Botkyrkabyggens ungdomslägenheter i Storvreten och Tuna.

En rad bostadsbolag berättade hur de löser bostadsbristen bland ungdomar på regeringens konferens om de ungas bostadssituation.

Bland bolagen som deltog på konferensen den 11 december fanns Skövdebostäder, Öbo, Riksbyggen och Botkyrkabyggen. De har alla hittat framgångsrika modeller för att skapa fler lägenheter för ungdomar.

Dan Sandén, vd på Skövdebostäder, presenterade Skövdebostäders arbete med att producera bostäder med rimliga hyror som unga kan efterfråga.

Låga produktionskostnader, låg energiförbrukning och låg hyra är en ekvation som många har svårt att få ihop idag. Skövdebostäder har lyckats med detta i flera projekt.

Öbo-modellen
Örebrobostäders vd, Ulf Rohlén, talade om Örebros snabba handläggningstider i byggprocesserna och Örebrobostäders ÖBO-modell, exempel på satsningar som gjort att Örebro varit framgångsrika med att förse unga örebroare med nya bostäder.

Han tog också upp följande exempel:

  • Omvandling av vindsutrymmen till smålägenheter för ungdomar.
  • Sänkt åldersgräns från 18 till 16 år för att ställa sig i bostadskö och samla köpoäng.
  • Riktade smålägenheter i det befintliga beståndet till ungdomar mellan 18 och 25 år.
  • Den egna hyresmodellen med en rabattstege på hyran under 10 år. Modellen innebär även att 30 procent av bostäderna lottas ut.

Riksbyggens forskningsprojekt
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, berättade om hur Riksbyggen arbetar med nya sätt för att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.

I Göteborg pågår två bostadsprojekt med forskningsfokus:

I Brf Viva kommer sex av föreningens bostadsrätter att säljas som ungdomslägenheter för 95 000 kronor. Läs mer här.

Vid Lindholmshamnen planerar Riksbyggen för 250 bostäder för unga vuxna med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Läs mer här.

Botkyrkabyggens KompisBo
Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen, berättade om Botkyrkabyggens satsning på KompisBo-kontrakt och ungdomsbostäder.

KompisBo bygger på att två kompisar, 18-30 år, delar på boendet i en trerumslägenhet med var sitt kontrakt.

För att ytterligare öka chanserna för unga att komma in på bostadsmarknaden har Botkyrkabyggen byggt 74 ungdomslägenheter i Storvreten och Tuna, på gång- och cykelavstånd från centralorten Tumba.

Genom att bygga på egen mark och med färdiga moduler stod ungdomslägenheterna inflyttningsklara bara drygt ett år efter byggstart.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega