Chalmers blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar

Chalmersfastigheter och Akademiska Hus satsar 8 miljoner kronor på att installera solceller på åtta av byggnaderna på Chalmers campus Johanneberg.

Utbyggda solcellsanläggningar är en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbart samhälle och i Sverige ska solenergins andel i energisystemet öka hundrafalt under 25 år, enligt Energimyndighetens målbild.

Detta kommer att kräva avsevärda anpassningar i elsystemet, både när det gäller teknik, affärsmodeller och lagstiftning, skriver Akademiska hus i ett pressmeddelande.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Veckans länkar | Fastighetsteknik

Comments are closed.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega