Vad kan förvaltare lära av poliser?

Polisyrket och förvaltaryrket har mycket gemensamt. Det tycker Anna Sundin Adolfsson som jobbar som kundförvaltare inom Stockholmshem efter åtta år inom polisen.

– Båda mina yrken handlar mycket om kommunikation, säger Anna.

Hon möter upp i solen vid Stockholmshems kundbutik i Skärholmen, dit Stockholmshem snart ska flytta sitt huvudkontor. Anna är kundförvaltare, och kopplas in när Stockholmshems kundtjänst inte lyckats lösa ett problem över telefon.

– Det händer alltid nåt i det här yrket – jag gillar människor och det är roligt när man kan skapa en nöjdare hyresgäst, säger hon.

Spännande utmaning
Anna jobbade förut som polis på Lidingö närpolis, bland annat med förebyggande arbete mot brott och droger bland unga. Men efter åtta år kom en omorganisation och hon ville byta jobb. Eftersom hon hade jobbat på Stockholmshem en längre tid före polistiden kom hon att tänka på att förvaltaryrket kanske vore något.

– Jag hade nog i bakhuvudet att jag skulle kunna jobba på Stockholmshem igen redan när jag började studera till förvaltare, säger hon.

Och Stockholmshem ville gärna ha henne tillbaka. Redan när utbildningen drog igång fick Anna göra inhopp. Hon fick sedan en fast tjänst som kundförvaltare för 800 lägenheter i nybyggda Årstadal. Totalt har hon sedan nyanställningen arbetat på Stockholmshem i tre år. Det är en spännande utmaning, mycket på grund av den kraftfulla kundgruppen.

Minskar konflikter
– Mina hyresgäster är köpstarka och vältaliga, personen som jobbar med nyproduktion måste vara bra på att kommunicera i tal och skrift, säger Anna.

Hon tror att bakgrunden som polis hjälpt henne i detta.

– Förvaltaryrket är egentligen ganska likt polisyrket för man jobbar hela tiden med information till människor som befinner sig i olika känslolägen. Man jobbar också i båda yrken med att reducera konflikter och vara väldigt inkännande och lirka för att nå konsensus, säger Anna.

Byter jobb igen
Annas kunskaper om kommunikation har varit bra för att hantera de många tekniska problem hon stött på i Årstadal. Anna har varit med om avloppsläckor, ventilationsproblem och problem med värmeväxlare och solpaneler som installerats i nya lösningar.

– Nybyggt innebär ju inte alls att det inte blir tekniskt strul – tvärtom. I de nyaste husen är det så otroligt mycket som kan hända. Människor behöver liksom bo i husen ett tag för att man ska upptäcka problemen. Men den som bor i nybyggt och betalar höga hyror förväntar sig att allt ska fungera prickfritt, säger Anna.

Efter tre år har Anna nu emellertid fått ett annat jobb. Där kombinerar hon sina kompetenser och blir preventionssamordnare anställd av Lidingö stad. Lidingö har inrättat den här tjänsten för att öka tryggheten på ön.

Trygghetsfrågor
– Jag blev ombedd att söka när tjänsten blev ledig och kände att jag ville ta chansen. Jag kommer dels jobba med trygghetsfrågor i bostadsområden – där har jag nytta av min förvaltarbakgrund – och dels med brottsprevention bland unga – där har jag nytta av min polisbakgrund, säger Anna.

Men hon utesluter inte att hon kommer tillbaka till Stockholmshem igen.

– Stockholmshem är en väldigt bra arbetsgivare med många spännande uppdrag. Jag har ju kommit tillbaka förut så vem vet vad som händer i framtiden? säger hon.

Martina  Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Fyra saker som förvaltare kan lära av poliser

 • Konflikthantering.
 • Vikten av att kommunicera på rätt sätt.
 • Trygghetsskapande arbete.
 • Tempoväxling – kunna växla från att arbeta långsiktigt till minutoperativt, som vid en akut vattenläcka eller brand.

Annas viktigaste erfarenheter från tiden som fastighetsförvaltare

 • Var generös i det lilla om du kan. Det är inte alltid de dyraste åtgärderna som skapar de nöjdaste kunderna.
 • Informera hellre för mycket än för lite kring vad som händer i och runt om fastigheten.
 • Underskatta inte kraften i sociala medier och ordets spridning.
 • Inse att det är viktigt för boendetrivseln i stort att hjälpa hyresgästerna att hitta ett eget engagemang kring till exempel odlingsgrupper och andra aktiviteter.

Annas tips till den som förvaltar nya områden

 • Om du inte redan gjort det – gå en kurs i entreprenadjuridik.
 • Sätt dig in i byggprocessen och se till att förstå hela kedjan från start till mål.
 • Förvaltning av nyproducerade lägenheter är tidskrävande. Ett allt för stort bestånd kan bli övermäktigt.
 • Jobba upp goda kontakter med eftermarknadsavdelning hos byggaren och även med nyproduktionsavdelningen på din egen arbetsplats.

Vad gör Lidingö stads preventionssamordnare?
Preventionssamordnaren samordnar, driver och utvecklar det preventiva och brottsförebyggande arbetet för stadens medborgare. Preventionssamordnaren håller även utbildningsinsatser, bedriver informationsinsatser och omvärldsbevakar.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega