Först med visselblåsarfunktion

För oss är det väsentligt att ha ett starkt meddelarskydd. Det säger vd:n på det kommunala bostadsbolaget Lulebo som blir först inom allmännyttan att inrätta en visselblåsarfunktion.

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Lulebo.

– Vi kollade med Sabo och de känner inte till något annat allmännyttigt bostadsbolag som har visselblåsarfunktion, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Lulebo.

Lulebo inför visselblåsarfunktionen för att eventuella missförhållanden ska komma fram och kunna åtgärdas, samtidigt som den som larmar ska kunna känna sig trygg och ha full anonymitet.

– Under mina 1,5 år som vd har vi inte noterat förekomst av missförhållanden, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson. Men jag anser att det är viktigt att även kommuner och kommunala bolag närmar sig exempelvis statens ägarpolicy och riktlinjer som säger att myndigheter och statliga bolag ska ha visselblåsarfunktion vilket även övriga publika bolag alltmer anammar.

Riskbransch
Anna-Stina Nordmark Nilsson menar att visselblåsare fyller en viktig funktion i både privat och offentlig sektor, eftersom det är viktigt att eventuella missförhållanden kommer fram och åtgärdas.

– Vi verkar i en utpekad riskbransch för korruption och syftet är att minska risken för oegentligheter och öka förtroendet både internt och externt. Lulebo är en betydelsefull köpare av nybyggnationer, renoveringar, drift av våra fastigheter och vi hanterar stora inköp, säger hon och tillägger;

– Personer som vill lämna info ska kunna känna sig trygga och säkra på att deras identitet inte röjs. Då är det viktigt att en oberoende funktion värderar inkommen info och utreder den.

Så funkar det
Visselblåsarfunktionen ska fungera som en kanal för den som misstänker missförhållanden, men inte vill vända sig direkt till företaget. Tjänsten ska inte vara en funktion inom Lulebo utan upphandlas av en extern utförare.

Systemet ska fungera så att visselblåsaren ska kunna gå in på Lulebos hemsida, klicka på en länk och via ett krypterat mejl tipsa om misstänkta förhållanden som mutor, bedrägerier, stöld eller andra oegentligheter där någon gynnas av sin tjänsteställning. Sedan ska en extern person utreda tipset.

Upphandlingen av funktionen har inletts och här har Lulebo några användbara tips.

Oberoende utredare
– I upphandlingen ska fastställas hur utredningsfunktionen ska fungera. Vi vill att den i största möjliga mån ska vara oberoende och kunna ta egna initiativ. Vår styrelse ska bestämma regelverk och delegationsordningen för detta, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Visselblåsarsystem säljs av bland andra säkerhetsföretag och advokatbyråer. När det gäller utredningen kan det vara en revisions- eller advokatbyrå som sköter den.

Lulebo har också tips när det gäller hur man kan få ner kostnaden för en visselblåsarfunktion.

Få ner priset
En mottagningsfunktion har en ganska låg månadskostnad på ett par tusen kronor. Och priset för en utredningsfunktion beror på hur många och vilka tips som ska utredas.

Anna-Stina Nordmark Nilsson berättar att Lulebo har frågat övriga kommunala bolag i Luleå kommun om de är intresserade av göra en gemensam upphandling.

– Vi har en upphandlingsfunktion som håller på med det här. Vi har också sagt till de ansvariga där att fråga alla kommunala bolag innan vi annonserar upphandlingen.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Tips från Lulebo

  • Risken för oegentligheter är stor vid nybyggnationer, renoveringar, drift och stora inköp.
  • Ta fram regelverk och delegationsordning så att den som utreder tips i största mån kan vara oberoende och ta egna initiativ.
  • Gör en gemensam upphandling tillsammans med andra bolag, så kan priset bli billigare.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega