Bygg varumärke och höj fastighetsvärdet

Mästerhuset är ett av flera exempel på en kontorsfastighet med starkt varumärke.

Att erbjuda kringtjänster och bygga varumärke för sina kontorsfastigheter är ett sätt att attrahera nya hyresgäster och höja fastighetsvärdet. Men det går knappast att tjäna pengar bara på själva kringtjänsterna.

– Kringtjänster är definitivt lönsamt om det är en del av din strategi för att locka till dig hyresgäster och kunna ta ut rätt hyra. Däremot är det mer tveksamt om man som fastighetsägare kan tjäna pengar på själva kringtjänsterna, säger han.


Värdefullt verktyg

Kringtjänster är allt det som gör att arbetsplatsen ska fungera så bra som möjligt: en väl fungerande entré, att det är rent och snyggt och att det finns kaffe med mera. Allt som gör att hyresgästernas medarbetare trivs och blir så produktiva som möjligt.

– Om du har bestämt dig för vad du vill med en fastighet och vilka hyresgäster du vill attrahera, då blir kringtjänster ett värdefullt verktyg för att stärka fastighetens varumärke och attrahera och behålla rätt hyresgäster. Ambitionen är att få kundens medarbetare att trivas så bra att de vägrar att flytta. Ju mer attraktivt det är för hyresgästerna att vara i din fastighet desto mer värde skapar du som fastighetsägare, säger Daniel Stigberg.

Bygga varumärken växande trend
Att bygga varumärke genom att sätta namn på enskilda fastigheter är en växande trend internationellt men som också börjat komma till Sverige. Mästerhuset, Waterfront Building, Hitech Building och Kista Science Tower är bara några exempel i Stockholm.

– En tysk studie från 2014 visar att kontorshus med eget varumärke kan ta ut högre hyra (7,5 procent i genomsnitt) och har lägre vakansgrad (6,5 procent i genomsnitt) jämfört med fastigheter med motsvarande läge men utan varumärke.

Kringtjänster är ett värdefullt verktyg för att stärka fastighetens varumärke och attrahera och behålla rätt hyresgäster, säger Daniel Stigberg på Coor.

Måste fyllas med innehåll
Att döpa en fastighet kan alltså vara första steget till att göra den mer attraktiv. Men det räcker inte, fastigheten måste också fyllas med attribut som fyller varumärket med innehåll.

– Du kanske vill ha en miljöprofil på byggnaden. Då handlar det om att alla material och tjänster ska vara miljövänliga och utföras på ett hållbart sätt. Men du kan också profilera dig med säkerhet eller nischa dig mot en viss typ av företag. Mästerhuset på Mäster Samuelsgatan i Stockholm är ett annat tydligt exempel– allt från materialval till hur du bemöts ska upplevas som i absolut toppklass.

Krävs tålamod
Daniel Stigberg betonar att den fastighetsägare som vill lyfta sin byggnad med nytt varumärke och kringtjänster måste ha tålamod. Det kan ta tid att hitta nya hyresgäster eller få med sig de gamla. Trots att det ofta blir billigare för hyresgästerna om fastighetsägaren handlar upp till exempel städning gemensamt.

– Många företag sitter fast i avtal som måste löpa ut. Bästa tillfället är därför att passa på inför inflytning i en helt ny byggnad eller efter en större ombyggnad. Men även då gäller det att vara ute i god tid och tydlig med vad man erbjuder.

Ta hjälp av en serviceleverantör
– När man bestämmer sig för att branda sin byggnad gäller det att så snabbt som möjligt  fundera över hur servicetjänsterna bidrar till att stärka varumärket. En bra idé är att låta en serviceleverantör vara med och fundera vad som krävs.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega