Besiktning med drönare kan ges tillstånd

dronare_artikel

Datainspektionen rekommenderar länsstyrelserna att ge tillstånd för besiktning av hus med drönare om integritetsintrånget kan minimeras.

Fastighetsägare som inspekterar och besiktigar sina byggnader med hjälp av drönare kan förmodligen fortsätta med det. Datainspektionen rekommenderar länsstyrelserna att ge tillstånd för detta om integritetsintrånget kan reduceras till försumbarhet.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut i oktober att det krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att fotografera med drönare skakade om många branscher som använder sig av detta hjälpmedel. Beslutet innebär att den som vill flyga en drönare med kamera på platser dit allmänheten har tillträde måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gör sin bedömning
Många befarade att det är svårt att få ett sådant tillstånd och att det inte längre skulle gå att besiktiga sina fastigheter på detta sätt. Men nu har Datainspektionen tagit fram riktlinjer till länsstyrelserna där man skriver att besiktning av byggnader är exempel på sådant som kan ges tillstånd.

Länsstyrelserna gör dock sin egen bedömning och är inte skyldiga att följa Datainspektionens rekommendationer.

Samhällsnyttiga syften
– Kameraövervakningslagen är restriktiv när det gäller möjligheten att använda kameraövervakning, men det finns syften och villkor som kan göra det lättare att använda drönare, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen anser bland annat att tillstånd kan ges till drönare som ska användas för efterforskning av försvunna personer, transport av hjärtstartare, räddningsutrustning, läkemedel eller motsvarande, tillsyn eller kontroll av områden i samband med bränder och inspektion av kraftledningar/kraftledningsgata inför en personalinsats.

Försumbart integritetsintrång
Enligt kameraövervakningslagen kan tillstånd ges även för andra syften än att förebygga brott eller olyckor, men i så fall bara om integritetsintrånget kan ”reduceras till försumbarhet”.

Sådana syften är exempelvis forskning, inventering och tillsyn av skog, mark och jordbruk, mätning av mark, jordvallar, vattenstånd eller fastigheter, dokumentering av landskap för bland annat byggprojekt eller översikts- och detaljplaner, besiktning och kontroll av byggnader och viss övningsverksamhet, som exempelvis övning av räddningsverksamhet.

Särskilda villkor
Datainspektionen listar även förslag på villkor som länsstyrelserna kan använda i tillstånd till kameraövervakning med drönare. Det kan vara att kamerafilmningen ska avbrytas om någon person kommer in i området som filmas eller att kameran endast aktiveras på en höjd då det inte går att identifiera personer.

Det kan även vara villkor som rör platsen, till exempel att platsen är avspärrad eller markerad eller att det ställs krav på att ingen filmning sker i närheten av bostadsbebyggelse, på vägar, vandringsleder eller liknande.

Generella tillstånd
– Mycket av drönarverksamheten sker med kort varsel. Vi anser dock att det finns möjlighet för länsstyrelserna att bevilja generella tillstånd till kameraövervakning, det vill säga att det inte ska behövas ett tillstånd för varje enskild flygning eller uppdrag, säger Malin Ricknäs.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega