Vilka gröna tak är bäst för insekter?

För att uppnå en ökad biologisk mångfald av insekter på gröna tak är det viktigt att variera olika taktyper. Biotoptak och tak med Phedimus kan attrahera fler insekter än enkla Sedum-tak.

Det är några av slutsatserna i projektet ”Gröna tak – en bra biotop för insekter?” som nu är klart. Studien har genomförts i ett samarbete mellan Malmö stad och Sveriges Lantbruksuniversitet. Scandinavian Green Roof Institute, Malmö, bidrog med praktisk hjälp.

Projektet finansierades och genomfördes inom Movium Partnerskap och samfinansierades delvis av projektet BiodiverCity fas 3, där Vinnova är finansiär.

Studiens syfte var att bidra med kunskap kring insekters användande av gröna tak som biotop, samt att studera skillnader mellan Sedum-tak och biotoptak med en mer varierande växtlighet.

Läs projektrapporten här.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega