Bravida utökar service till skolor

Bravida fördjupar relationen med Sisab (Skolfastigheter i Stockholm) och tecknar serviceavtal för vvs-system i Sisabs fastigheter. Affären leder till omkring tio nya heltidstjänster på Bravidas avdelning för teknisk fastighetsdrift, Bravida TSM.

Bravida TSM utför sedan tidigare felavhjälpande underhåll i Sisabs fastigheter, med lokaler för undervisning för barn och ungdomar. I det nya avtalet kommer Bravida att hjälpa till med underhållet i ytterligare 90 skolor och 230 förskolor.

Det nya avtalet är på 2 år, med option till ytterligare 2+2 år. Sisab bedömer att ordervärdet kommer att ligga omkring 20-30 miljoner per år. I förvaltningsentreprenaden ingår regelbunden tillsyn och skötsel av vvs-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jour.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega