Bravida utökar service till skolor

Bravida fördjupar relationen med Sisab (Skolfastigheter i Stockholm) och tecknar serviceavtal för vvs-system i Sisabs fastigheter. Affären leder till omkring tio nya heltidstjänster på Bravidas avdelning för teknisk fastighetsdrift, Bravida TSM.

Bravida TSM utför sedan tidigare felavhjälpande underhåll i Sisabs fastigheter, med lokaler för undervisning för barn och ungdomar. I det nya avtalet kommer Bravida att hjälpa till med underhållet i ytterligare 90 skolor och 230 förskolor.

Det nya avtalet är på 2 år, med option till ytterligare 2+2 år. Sisab bedömer att ordervärdet kommer att ligga omkring 20-30 miljoner per år. I förvaltningsentreprenaden ingår regelbunden tillsyn och skötsel av vvs-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jour.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega