Tips och råd för dig som ska stamrenovera

Ta först ett beslut om du ska stamrenovera eller byta stammar, säger Anders Höije på SP.

Ta först ett beslut om du ska stamrenovera eller byta stammar, säger Anders Höije på SP.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och KTH Byggnadsteknik har tagit fram en vägledning för den som överväger att stamrenovera, relina, avloppsrören i sina fastigheter.

Vägledningen är i princip en förkortad och mer lättläst version av fastighetsbranschens reliningrapport från 2011.

– Det har dock hänt en hel del positivt med både material och metoder sedan dess som gjort att vi ändrat lite i rekommendationerna, säger Anders Höije, forskare på plastmaterial på SP och en av författarna till rapporten.

Nya certifieringsregler
Nytt är också att SP tillsammans med Branschföreningen Relining i Fastigheter, Brif, tagit fram nya certifieringsregler med högre krav på utförare och system. De första företagen väntas vara certifierade i början av 2017.

Det fanns länge en misstänksamhet mot stamrenovering som ett sätt att förlänga livstiden på sina avloppsstammar. Mycket beroende på att lycksökare under en period sökte sig till branschen, med mindre lyckade resultat som följd.

Stamrenovering kan vara ett bra alternativ om du nyligen renoverat badrum eller när det uppstår läckor som behöver åtgärdas akut. Foto: S-pipe.

Stamrenovering kan vara ett bra alternativ om du nyligen renoverat badrum eller när det uppstår läckor som behöver åtgärdas akut. Foto: S-pipe.

Renovering eller stambyte?
Men i och med att branschföreningen Brif i dag certifierar sina medlemsföretag med hjälp av bland annat tredjepartskontroll är de flesta experter positiva till relining som ett alternativ. Det gäller dock att vara klar över när stamrenovering är det bästa alternativet eller när det är bättre att göra ett stambyte.

– Fördelen med stamrenovering framför stambyte är att arbetet går snabbare, kostar mindre och orsakar mindre olägenheter för de boende. Det är ett bra alternativ om du inte planerar en större renovering men vill förlänga livstiden på rören. Relining kan också vara en lösning om läget är akut och läckor behöver åtgärdas snabbt, säger Anders Höije och fortsätter.

– Men om du ändå måste byta tätskikt och ytmaterial i ett badrum rekommenderar vi inte relining. Nya rör är alltid bättre.

Anlita enbart certifierade företag
Vägledningen innehåller också ett antal tips och råd att tänka på när man väl bestämt sig för att stamrenovera.

– Vi rekommenderar att man enbart anlitar företag som är anslutna till Brif eller är certifierade enligt SP:s nya  certifieringsregler.

Vad säger ditt försäkringsbolag?
Viktigt är också att stämma av med sitt försäkringsbolag hur de ställer sig till relining.

– Många försäkringsbolag är fortfarande skeptiska till att likställa stamrenovering med traditionell badrumsrenovering och stambyte och gör därför fullt åldersavdrag vid skador. Det förekommer också att självrisken är högre om man får en vattenskada orsakat av ett relinat rör.

– Men reglerna ändras hela tiden så därför bör du alltid kontrollera med ditt bolag hur de bedömer en eventuell framtida skada.

Håller minst i 25 år
Relining som utförs på rätt sätt bedöms i dag ha en livslängd på minst 25 år men själva plastmaterialet har vid provningar visat sig kunnat hålla upp till 50 år.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Ladda ned rapporten: Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter

SP:s nya certifieringsregler

Entreprenörer godkända av Brif

Materialleverantörer godkända av Brif

12 tips inför upphandling av stamrenovering

 1. Bestäm om stamrenovering eller stambyte är bästa alternativ. Analysera vad reliningen innebär för fastighetens framtida ombyggnader och totala ekonomi samt värde.
 2. Gör en livscykelkostnadskalkyl på åtgärden, vad får det för konsekvenser om rören visar sig hålla 10, 25 eller 50 år?
 3. Gör en bedömning av det egna husets användning. Kan det finnas frätande eller giftiga ämnen som spolas ut med avloppet, eller spolas avloppet med heta vätskor? Detta kan innebära speciella krav på reliningen.
 4. Kontrollera hur det egna försäkringsbolaget ställer sig till relining, och fråga om reliningföretaget har giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
 5. Ta referenser på tilltänkta reliningföretag och på deras tidigare arbeten.
 6. Ta referenser på de tekniker som ska utföra relining.
 7. Ta referenser på hur reliningbolaget sköter sina arbetsmiljö- och miljöåtaganden.
 8. Handla upp en oberoende besiktning.
 9. Kräv transparens och noggrann dokumentation.
 10. Utred vad reliningen innebär för golvbrunnar och anslutning mot tätskikt.
 11. Låt en oberoende besiktningsman felsöka inom garantitiden. Besiktningen ska även bedöma reliningföretagets egenkontroll.
 12. Välj ett företag som har typgodkännande för metod och material.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega