Digitala trender för chefer 2017

Tidningen Chef presenterar de viktigaste digitala trenderna för chefer från den senaste tech-konferensen Web Summit i Lissabon. De åtta trenderna sammanfattas i följande rubriker: Ny…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega