Så arbetar Huge Bostäder aktivt med sina skyddsrum

Under det senaste halvåret har Huge Bostäder i Huddinge inventerat bolagets alla 127 skyddsrum för att kartlägga de brister och behov som behöver tas om hand. Nu ska bolaget utrusta och förbättra skyddsrummen så att de motsvarar MSBs bestämmelser.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega