Heimstaden tar hjälp av Smartvattens AI-teknik för att optimera vattenflöden

Heimstaden har inlett ett samarbete med teknikbolaget Smartvatten om att optimera vattenförbrukningen i 13 fastigheter i Eskilstuna. Smartvatten använder artificiell intelligens (AI) för att registrera vattenflödena i realtid och generera värdefulla insikter till fastighetsägaren. 

Vatten är en begränsad resurs där varje droppe räknas – miljömässigt som ekonomiskt. Heimstaden undersöker kontinuerligt nya sätt att finjustera sina fastigheter och arbetsprocesser så att bolaget kan minimera sina kostnader och leverera en hållbar boendeupplevelse till sina hyresgäster. 

Bolaget har som mål att minska sin vattenanvändning med minst en procent per kvadratmeter årligen fram till 2030 (basår 2019). Smartvatten blir en pusselbit i detta.

Smartvatten förser Heimstaden med avancerad läckageanalys och realtidsövervakning men också kostnadsinput vid läckage och information om koldioxidutsläpp. De optiska avläsarna, som ger realtidsdata från både analoga och digitala vattenmätare, skickar avläsningar varje minut till ett digitalt program för smidig översikt.

– Vattenläckor inom byggnader är ofta svåra att hitta innan skadorna blivit stora och därmed kostsamma. Med tidiga indikationer kan vi minimera risken för skador på fastigheten och privatpersoners egendom, säger Roland Larsson, Head of Energy Management Heimstaden Sverige.

Installationerna går på bara några minuter så startsträckan är relativt kort. Så fort Smartvattens enheter monterats på undercentralernas vattenmätare börjar dem generera värdefull data. Pilotprojektet omfattar 13 fastigheter (drygt 1000 lägenheter) i Eskilstuna och kommer att utvärderas efter ett år. 

– Tekniken har också potentialen att effektivare fånga upp mindre avvikelser såsom droppande kranar eller rinnande toalettstolar. Avvikelser som kan vara svåra att uppmärksamma utanför lägenheten. Vi börjar i Eskilstuna så får vi utvärdera sen om det ska skalas upp på fler orter, fortsätter Roland.

Källa: Heimstaden

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega