Vasakronan, ett av världens mest hållbara fastighetsbolag – igen

Vasakronan har utsetts till global sektorledare inom förvaltning av segmenten Kontor/handel och Projektutveckling Kontor. Utnämningen kommer från GRESB, ett verktyg som utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag med investerarperspektiv.

Idag publiceras resultatet i 2022 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov och höjda krav på hållbarhet.

I årets undersökning deltog ett stort antal fastighets- och infrastrukturbolag från hela världen med ett samlat värde om hisnande 8 600 miljarder USD ($8.6 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter – områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

100 av 100 möjliga
Vasakronan bedöms i två kategorier, förvaltningsfastigheter och projektutveckling, och bolaget får mycket höga poäng i båda kategorierna. I kategorin förvaltningsfastigheter når Vasakronan 95 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 100 av 100 poäng.

Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter, 94 procent, och det systematiska energispararbetet är två av de områden där Vasakronan får mycket höga poäng. Som en konsekvens placerar man sig som nummer ett i båda undersökningarna.

– Utfallet i GRESB är ett fantastiskt fint kvitto på det arbete vi gör. Vi har jobbat länge och systematiskt med hållbarhetsfrågorna och medarbetarnas engagemang för frågorna är stort. Det driver utvecklingen och gör att vi hela tiden höjer ambitionen. Digitaliseringen gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Vi ser också att våra ansträngningar för att nå en högre grad av cirkularitet och minskad klimatpåverkan inom våra projekt bidrar till vår topplacering inom projektutveckling.

Intresset för hållbarhet ökar
Johanna Skogestig konstaterar att intresset för hållbarhetsfrågor ökar konstant och att många av bolagets intressenter har dem högt upp på agendan. Hon poängterar också att allt numera inte handlar om miljö och klimat.

– Vi ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet, frågor som lätt tappas bort i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch.

Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan och hon ser att det börjar bli tajt i världstoppen.

– Många fastighetsföretag jobbar hårt för att bli bättre inom hållbarhet och ambitionsnivån höjs ständigt. Jag tar det som intäkt för att det numera är uppenbart för alla att det är lönsamt att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell på riktigt.

Källa: Vasakronan

GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarking-verktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv.
Källa: SGBC

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega