Victoriahem sätter in sensorbelysning med 4 200 armaturer från Elektroskandia

Just nu genomför Victoriahem en stor uppgradering av belysningen i tre bostadskvarter i Norrköping. Cirka 4 200 armaturer byts ut till fabrikat Cardi från Elektroskandia. Mer ljus och ökad trygghet för de boende samt minskade energi- och underhållskostnader är målsättningen med projektet.

Med cirka 40 000 lägenheter, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder, är Victoriahem en av Sveriges största privata hyresvärdar. Många av fastigheterna är över 50 år gamla och Victoriahem satsar mycket på att rusta upp dem. Sedan flera år tillbaka har Elektroskandia avtal med Victoriahem då det gäller belysning. Företagen har ett nära samarbete och Elektroskandia har bland annat tagit fram en produktkatalog för Victoriahems förvaltare. Katalogen innehåller ett 20-tal belysningsarmatur lämpliga för alla allmänna ytor i en fastighet, såväl inom- som utomhus.

Löpande samarbete
Elektroskandias och Cardis säljare på regionerna har det löpande samarbetet med Victoriahem, hjälper dem att hitta den bästa lösningen så att valet av belysning blir en trygg investering som håller över tid.

-Vi investerar en hel del i belysning och har bytt till LED i ungefär hälften av de områden vi har i Sverige. Målsättningen är att öka säkerheten i området och att våra hyresgäster ska känna sig tryggare i en mer upplyst miljö samtidigt som våra energi- och underhållskostnader minskar. Med gamla armaturer blir det mycket byten av ljuskällor och det är också svårt att få tag i reservdelar, säger Therese Westh, strategisk inköpare på Victoriahem.

4 200 ljuspunkter
I det aktuella projektet i Norrköping var det tre bostadskvarter i områdena Hageby och Marielund där belysningen behövde uppgraderas. Det gällde såväl ute- som inomhus i alla allmänna utrymmen så som trapphus, källargångar, portar, tvättstugor, förråd etc.

-Vi började med att kontakta Elektroskandia och deras Cardi belysningssäljare Emma Lindblom för att göra en inventering av den belysning som fanns idag och ge oss förslag på nya armaturer samt även ta fram en energisparkalkyl, säger Tony Andersson, interimförvaltare Victoriahem Norrköping.

-Tillsammans med en kollega från Elektroskandias avdelning Fastighet El inventerade vi belysningen i de tre bostadskvarteren. Det krävdes mycket noggrannhet av oss att räkna och dokumentera allting. Totalt kom vi fram till att det var fråga om cirka 4 200 ljuspunkter som skulle bytas, säger Emma Lindblom.

Integrerade sensorer
I belysningsförslaget utgick man från armaturerna i belysningskatalogen, vilket givetvis underlättade arbetet.

-Vi räknade med ett rent byte ett till ett, där vi ersatte de befintliga armaturerna med nya med samma form och storlek. Vi valde också att använda armaturer med integrerade sensorer, så att belysningen till exempel dimras ned till 10 eller 30 procent i trapphus om ingen är på plats medan det i stängda utrymmen, typ förråd, släcks helt om ingen är där, säger Emma.

Efter att ha fått belysningsförslaget bad Victoriahem att Elektroskandia skulle föreslå några lämpliga installatörer som de kunde ta in offerter ifrån. Ett av företagen var Elcenter i Söderköping som kom in med anbud och vann Victoriahems upphandling.

Minst 50 procents energibesparing
Efter årsskiftet började Elcenter med det första kvarteret och man beräknas vara klara under våren.

-Det är ett stort projekt med många armaturer, där en stor del av arbetet består av att plocka ned de gamla och sätta upp de nya men på vissa ställen behöver vi även byta till nytt kablage, även om vi försöker återanvända befintligt så mycket som möjligt. En del av logistiken är även att ta om hand de gamla armaturerna och köra till återvinningsstation, säger Dan och fortsätter:

-Vi har ett väldigt bra samarbete med Elektroskandia, deras säljare ställer upp och löser problem som kan uppstå och att de avemballerar kartonger och levererar på pall samt mellanlagrar i butik är till stor hjälp för oss.

-Vi räknar med minst 50 procents energibesparing i och med bytet av armaturer. Sen kommer det här även innebära lägre underhållskostnader tack vare att vi slipper byta ljuskällor samt att Cardi-armaturerna är robusta med kupor i polykarbonat. Samtidigt är även armaturernas design viktig och även när det gäller detta har Cardi verkligen lyckats, avslutar Therese Westh.

Källa: Elektorskandia

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega