Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

”Många är stolta över att jobba hos oss”

Carina Törnblom och Maria Trygg arbetar som miljövärdar på Skövdebostäder.

Deras medarbetare är stolta. Och en stor andel kan tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Hur kommer det sig att Skövdebostäders medarbetare trivs så bra?  

Skövdebostäder har använt sig av jämförelsetalet eNPS i sin medarbetarundersökning, vilket mäter om de anställda skulle rekommendera sin arbetsgivare till andra. Värdet, 58, är högt. Allt över 20 anses generellt vara mycket bra. Totalt 93 procent av medarbetarna svarade på enkätundersökningen som genomfördes anonymt i november 2020.

Tina Wigholm.

– Generellt kan man nog säga att många är stolta över att jobba hos oss, senaste mätningen visar 81 procent. Dels för att vi har nöjda kunder dels för att vi har en bra produkt. Man engageras av vårt allmännyttiga uppdrag och att vi faktiskt gör skillnad för människor. Bostad är ju en av våra grundläggande rättigheter. Hemmet är centralt i mångas liv, säger Tina Wigholm, HR-ansvarig på Skövdebostäder.

Bolagets styrka menar hon bland annat bygger på variationen inom personalstyrkan, både åldersmässigt och mixen av medarbetare som arbetat länge och som är relativt nya. Hon lyfter även fram att det finns en positiv inställning och en vi-känsla inom Skövdebostäder.

Kundnära i många roller
Utåt beskriver sig Skövdebostäder som ett företag ”med ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde”. Kanske är ”kundnära” nyckelordet i sammanhanget? Vi frågade Skövdebostäders marknadschef Lina Eklund Svensson:

– Att arbeta nära kund, som en stor del av vår personal gör, skapar förmodligen en känsla av att göra nytta. Vi har ju valt att arbeta med egen personal i hög grad i hela verksamheten och köper väldigt få tjänster. Så ja, det spelar säkert roll att vi är en kundnära organisation även för medarbetarnas nöjdhet. Även de som arbetar administrativt känner nog av att kunden är viktig och vi drivs alla av detta, resonerar hon.

Pallplats på Kundkristallen fem gånger om
Bolagets kundnära fokus har onekligen gett utdelning. Skövdebostäder var i år nominerade till AktivBos utmärkelse Kundkristallen i inte mindre än tre kategorier: serviceindex, produktindex och profil, där man vann Högsta produktindex. Och tidigare år har man hamnat på pallplats fem gånger av sex.

Lina Eklund Svensson.

”Inga nöjda hyresgäster utan engagerade medarbetare”
– Resultaten hänger så klart ihop. För vi får inga nöjda hyresgäster utan engagerade medarbetare. På senare år har vi också ökat fokus på just medarbetarna. Så kombinationen av att få kvitto från hyresgästerna på att man gör ett bra jobb och en känsla av att arbetsgivaren uppskattar sin personal ger resultat, säger Lina Eklund Svensson.

Kreativa lösningar under pandemin
Under coronapandemin har bolaget ställt om och digitaliserat en hel del information till medarbetarna, men samtidigt fokuserat på att behålla känslan av närhet och arbetsglädje. Kanske har du hört om Skövdebostäders hemarbets-bingo? Fokus är att få medarbetarna att ta rörelsepauser, öka sina sociala interaktioner och att sprida glädje genom att de under arbetsveckan bockar av olika små aktiviteter eller handlingar som anges på bingobrickan.

– Vi gjorde det först på marknadsavdelningen och delade sen med oss av det i organisationen. Sen spred det sig på Linkedin, så många andra företag har anammat bingot också! Det har nog varit ganska olika vilka behov olika avdelningar haft beroende på grad av hemarbete och spretig sammansättning, säger Lina Eklund Svensson.

Läs mer: Populärt bingospel för hemarbete

Friskvårdsgruppen viktig för vi-känslan
Skövdebostäder har exempelvis valt att övergå till att filma sin personalinformation under pandemin, något som även bidragit till att behålla sammanhållning och trivsel.

– Vi har ansträngt oss att komma ut i verksamheten och filma hur kollegorna har det i sin arbetsvardag vilket uppskattats mycket. Vi har också en friskvårdsgrupp som ordnat någon digital aktivitet, skapat utrymme för ett friskvårdstillfälle och på andra sätt fortsatt med aktiviteter anpassade till pandemin. Personalen anser att friskvårdsgruppens arbete i hög grad bidrar till vi-känsla i bolaget. För de som arbetar hemifrån har vi haft digitala fikastunder, berättar Lina Eklund Svensson.

– Vi startade tidigt med insatser för att minska risker för smittspridning hos personal som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Men vi har också ställt om och gett förutsättningar för att arbeta hemma för de som kan, fyller Tina Wigholm i.

Läs tidigare intervju med Skövdebostäders friskvårdssamordnare Anna Dahl ”Friskvård som konkurrensfördel” 

Ny vd och målbild 2023
Förra året innebar även ett vd-skifte för Skövdebostäder, en minst sagt utmanande start för Katarina Prick.

– En av anledningarna till de digitala personalmötena var att göra Katarina synlig. Hon har även haft samtal med samtliga chefer via Teams och alla övriga medarbetare som ville fick boka tid för ett individuellt möte. Vi startade också en podd för att vi skulle kunna lära känna henne bättre, berättar Lina Eklund Svensson och fortsätter:

– Katarina har fokuserat på att lära känna organisationen. Hon är mån om att driva bolaget att nå de mål som satts upp i nuvarande affärsplan. Där finns såväl interna som externa fokusområden. Bland annat ska ett nytag kring värdegrunden göras. Men i början är den största förändringen att Katarina valt att formalisera processen för att mäta och följa upp att vi verkligen kan nå våra mål. Hon vill skapa en tydlig gemensam målbild för bolaget som sedan kan brytas ned till individnivå. Inför 2021 finns tio prioriterade områden som vi ska jobba med för att nå målen till 2023.

”Intressenternas förväntningar ökar”
Skövdebostäder tycks ha mycket medvind, men Lina Eklund Svensson lutar sig inte tillbaka.

– Det ligger hårt arbete bakom att behålla höga resultat och det kommer vi fortsätta behöva göra. Intressenternas förväntningar ökar och förändringar i omvärlden påverkar oss. Så det gäller att göra rätt saker och satsa på rätt utveckling för att nå målen som bland annat är att ha ännu nöjdare kunder och medarbetare.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Det här är eNPS

eNPS mäter frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera Skövdebostäder som arbetsgivare?” på en skala 1–10. De som väljer 0–6 räknas som kritiker, 7–8 passiva och 9–10 räknas som ambassadörer. För att räkna ut ett eNPS subtraheras andelen kritiker med andelen ambassadörer. Skövdebostäder har använt verktyget &Frankly för att göra undersökningen.

Nya vd:n Katarina Prick intervjuas på den digitala personalinfon.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega