Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Aff

”Aff ger oss värdefulla insikter”


Att vara med i en branschförening kan ge mycket tillbaka till både företaget och personen som engagerar sig. Ulf Hübenette, styrelseledamot för Aff Forum och till vardags bolagsjurist inom Coor-koncernen, berättar hur det är att vara engagerad i Aff.

Som bolagsjurist blir Ulf ofta inblandad när det inte riktigt har gått som man tänkte i en avtalsrelation, eller när ett förfrågningsunderlag är svårtolkat. Men det finns fall som är lättare än andra att hantera. ”När det är frågan om ett ABFF-avtal kan nästan alltid linjeorganisationen hantera det utan mig, det är verkligen en skillnad”, säger Ulf.

Aff Forum utvecklar branschen tillsammans
Coor är en nordisk leverantör av alltifrån fastighetsförvaltning och säkerhetstjänster till arbetsplatsservice och restauranger, vilket innebär att verksamheten bygger på leveransavtal med olika kunder.

Sedan många år är Coor medlemmar i branschföreningen Aff Forum. Här möts beställare, konsulter och leverantörer för att tillsammans utveckla branschen.

Enligt Ulf är det självklart att vara medlemmar i Aff, men varför är det så?

– Som medlem får vi vara med och påverka, det är en viktig fråga. Dels kan vi påverka utformningen av Aff-dokumentationen och dels kan vi vara med och påverka vad Aff ska ägna sig åt. Jag har varit engagerad i Aff sedan 2010, och idag sitter jag styrelsen.

Givande att få inblick i andra organisationer
Från början var det en tillfällighet att Ulf kom att engagera sig i Aff. Han ställde en fråga till dåvarande ABFF-utskottet och fick möjlighet att närvara på ett möte där frågan diskuterades. När utvecklingen av ABFF 12 påbörjades var Ulf en av deltagarna och han fick också en permanent plats i ABFF-utskottet.

– Det har verkligen varit givande att få vara med i olika projekt och grupper inom Aff, det ger mig en chans att se utanför min vardagliga verksamhet. Man får inblick i andra organisationer, andra sätt att lösa problem och inte minst andra perspektiv på frågor. Att få dela erfarenheter med andra i samma bransch är verkligen viktigt om man inte vill stagnera. De nya tankarna kommer sedan till nytta i mitt arbete på Coor.

Viktigt att Aff finns
Men trots allt detta positiva så bottnar medlemskapet trots allt i den självklara slutsatsen att Aff behöver medlemmar för att finnas. Och enligt Ulf är det väldigt viktigt att Aff finns.

– Aff är en partssammansatt organisation, vilket gör att allt som publiceras av Aff är partsneutralt och förankrat i verkligheten. Vi kan lita på att regelverk och mallar inte gynnar den ena parten på bekostnad av den andra. Det skulle definitivt vara en skada för branschen om inte Aff fanns.

Att Aff är partsammansatt gör också att det blir en plattform för beställare och leverantörer att träffas utanför en avtalsrelation. Det skapar möjlighet till en öppen dialog och en bättre förståelse för vad som är viktigt för den andra parten. En bra entreprenad bygger på att det ska fungera för båda parter, annars kommer det inte att fungera i längden.

Arbetar fram en branschguide
Just dialogen och de olika perspektiven är något som värdesätts av Ulf. Hans uppfattning är att man kan prata om mycket på ett principiellt plan utan att riskera sina affärshemligheter.

– Just nu är jag inbladad i ett projekt som går igenom ersättningsreglerna i Aff, eftersom vi har märkt att branschen har svårt att tolka dem. Målet är att utforma en guide som ska göra det lättare för alla att tolka reglerna. I de diskussionerna rör vi oss från principer och paragrafer till verkliga situationer, och det är oerhört givande. Jag ser fram emot slutresultatet och är övertygad om att det kommer vara till nytta för branschen!

Aff Forum

Föreningen Aff Forum verkar som en mötesplats för beställare, konsulter och leverantörer som vill utveckla branschen. Mest känt är att vi ger ut Aff-dokumentationen som är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Läs mer om Aff-dokumentationen och föreningen Aff Forum här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega