Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Fastighetsentreprenörerna

Självstyrande fastigheter – sanning eller science fiction?

Patrik Malm på Fastighetsentreprenörerna.

Hur långt kan digitaliseringen ta oss i framtiden? Tillsammans med IoT och AI kanske vi får helt självstyrande fastigheter. Det skriver Patrik Malm på Fastighetsentreprenörerna.

Experter har liknat digitaliseringen som en våg som sköljer över alla branscher och företag. Dessutom säger de att digitalisering är något oundvikligt. Ofta är digitalisering förknippat med genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller i olika organisationer och i samhället. Digitalisering handlar om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar för att förbättra, bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga.

Fastighetsbranschen har startat sin digitaliserings resa men har en bra bit kvar att resa. Ett exempel är att digitalisera sin kontakt med kunden via till exempel en app som gör det möjligt för kunden att enkelt kontakta fastighetsägaren med olika önskemål eller felanmälningar. Det gör det mycket enkelt för kunden och målet är naturligtvis att få nöjdare kunder. Men samtidigt kan förmodligen denna typ av digitalisering ge en hel del merförsäljning om man bygger upp möjligheten i samma applikation.

Vinsterna för driften
Om vi tittar på digitaliseringen ur ett driftperspektiv så har några företag insett vinsterna med att använda digitalisering som ett hjälpmedel för att nå framgång. Att koppla ihop tekniska fastighetssystem, olika IT-system samt annan viktig information till en och samma plats.

När all information är samlad kan man synliggöra informationen på ett överskådligt sätt och göra olika analyser av historia samt nuläge för att vidta rätt åtgärder i framtiden som utvecklar fastigheten och dessutom hjälper till att utveckla verksamheten som bedrivs i den.

Denna del av digitaliseringen sparar mycket tid från att hämta in informationen via olika människor och i vissa fall säkerställer en digital uppkoppling att informationen används över huvud taget. Men hur långt kan digitaliseringen ta oss i framtiden? Tillsammans med IoT (internet of things) och AI (artificiell intelligens) kanske vi till och med hamnar i en verklighet där vi har helt självstyrande fastigheter?

Vad menar jag nu?
Jo, tänk om det i framtiden är så att verksamheten i en fastighet förändras betydligt på kort tid, ny typ av verksamhet som kräver förändrat inomhusklimat, det arbetar helt plötsligt färre människor vissa tider på dygnet och vissa veckor arbetar det betydligt fler människor än normalt.

Inga problem alls! Fastigheten anpassar sig själv till aktuellt läge genom att anpassa luft, värme, kyla, belysning och el förbrukning efter den nya situationen och säkerställer dessutom att planerade serviceinsatser anpassas för optimal drift, energiförbrukning, arbetsmiljö och hållbarhetsfaktorer.

Och fastigheten gör detta mycket snabbt och utan att någon människa måste ändra olika parametrar i fastighetstekniska-system eller IT-system. Dessutom har teknikutvecklingen skapat teknisk utrustning som servar sig själva, till exempel ett ventilationsaggregat som byter filter själv och förslitningskomponenterna har en lika lång livslängd som aggregaten som helhet.

Hur påverkas förvaltningen?
Vad skulle detta innebära för fastighetsbranschen som helhet? Skulle värdet öka på fastigheterna som har automatisk anpassning utifrån verksamheten? Eller skulle det till och med bli en standard som gör att fastigheter utan denna möjlighet sjunker i värde likt fastigheter som har en stor underhållsskuld idag? Naturligtvis inte möjligt att svara på idag, men jag tror att båda dessa scenarion kan inträffa fast efter varandra i tid.

Hur skulle förvaltningen av fastigheter förändras jämfört med idag? En tanke är att det skulle behövas annan kompetens av personer som jobbar med fastighetsförvaltning. Lite mer kunskap om IoT & AI till skillnad mot dagens kunskaper inom fastighetsförvaltning.

Detta kräver självklart att utbildningar utvecklas åt detta håll och kanske är det ett sätt att locka nya unga personer att söka arbete i vår bransch som idag har svårt med nya rekryteringar.

Med dessa kompetenser på plats så skulle det gå åt mycket mindre tid av människor på plats i fastigheten för att sköta drift & underhåll och istället lite mer tid för uppstart av systemen i fastigheten. Därefter behöver vi förmodligen lägga tid på att hjälpa till med felavhjälpning på distans och större förändring/utveckling av fastighetssystemen.

”Det blir en sanning”
Effekterna av självstyrande fastigheter skulle kunna innebära att arbetsmiljön inuti blir ännu bättre för människorna som arbetar där och om merparten av fastigheterna är ännu bättre på att förvaltas med fokus på minskad energiförbrukning blir naturligtvis miljön den stora vinnaren.

Om självstyrande fastigheter kommer bli möjligt i framtiden kan vi inte svara på idag, men ju mer jag leker med tanken desto mer övertygad blir jag om att det kan bli möjligt. Kanske väljer några av olika anledningar att inte ha självstyrande fastigheter, men det skulle inte förvåna mig om vi hamnar där till slut. Så jag tror det blir en sanning, förr eller senare.

Vad tror du, sanning eller science fiction?

Patrik Malm

Styrelsemedlem i Fastighetsentreprenörerna
Försäljnings- & Marknadschef på Free2move AB

 

Bli den första att kommentera "Självstyrande fastigheter – sanning eller science fiction?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega