Kan leverantören sätta vilka priser de vill på material?

Vi köper fastighetsservice av en leverantör och fick en faktura på byte av strömbrytare. Timpriset för elektrikern var korrekt, men pris på strömbrytare var väl högt. Kan de sätta vilket pris de vill, bara för att det inte finns pris på strömbrytare i avtalet?

Prissättningen i bygg och fastighetsbranschen är en ständigt pågående debattfråga. I detta fall får vi börja med att backa till avtalet. Om du har ett Aff-avtal finns det några grundregler för ersättning i det juridiska grundregelverket ABFF, såsom faktureringstid och regler för hur leverantörens självkostnad ska räknas ut.

Men först behöver du i själva Kontraktet ha talat om vad som gäller när leverantören arbetar mot rörlig ersättning.

Självkostnadsprincip
Det vanligaste är att man i den typen av avtal använder sig av à-priser per timme för olika yrkeskategorier, exempelvis elektriker, och kombinerar det med ersättning enligt självkostnadsprincipen för det som inte ingår i à-priserna.

Så om det är fallet här, ska leverantören ha betalt enligt självkostnadsprincipen för strömbrytaren.

Självkostnadsprincipen finns reglerad i både ABFF och AB/ABT och syftar till att det ska vara tydligt vad som verkligen är leverantörens egen kostnad för ett visst arbete. Exempelvis kan man utläsa att man inte får räkna in central administration i sin kostnad, utan den ersätts med det som kallas entreprenörsarvodet.

I vardagligt tal pratar vi ofta om ett ”påslag”, och det handlar normalt sett om 5–15% som läggs på i slutet på fakturan.

Rabatt eller ”omsättningsbonus”
När det är material som ska ersättas enligt självkostnadsprincipen så är leverantörens självkostnad helt enkelt exakt vad de har betalat för materialet, inget annat. Det är inte materialleverantörens listpris, utan priset efter rabatter.

En rabatt som dras direkt på fakturan är tydlig, men tyvärr förekommer även så kallade omsättningsbonusar. Då får leverantören tillbaka en summa pengar baserat på sina inköp under året, och den är inte kopplad till enskilda inköp.

Då är det betydligt svårare för dig som beställare att kunna ta del av den rabatten, trots att ABFF föreskriver att samtliga rabatter ska gottskrivas beställaren.

Skriv rätt i avtalet
Så svaret på frågan om leverantören kan sätta priset själv beror på vad som står i ditt avtal. Har du inte skrivit något om hur den rörliga ersättningen ska utformas så är prissättningen i praktiken tämligen fri.

Men om det finns en hänvisning till självkostnadsprincipen så ska ni bara betala leverantörens verkliga inköpskostnad plus ett entreprenörsarvode.

Du har också rätt att granska verifikaten, det vill säga deras faktura för materialinköpet.

Anna Cedvén
Seniorkonsult Förvaltningsstrategi, specialist inom fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega