Kan vi sänka tappvarmvattnet för att spara energi?


Energieffektivisering är viktigt idag men det kan finnas risker för olika åtgärder. VVS-experten Hans Söderström berättar hur man bör tänka om man vill sänka tappvarmvattnet – och att rätt isolerade rör kan spara miljarder.

Det är viktigt idag att energieffektivisera, men det gäller att göra det på rätt saker och i rätt ordning. När det gäller temperaturen på tappvarmvattnet (VV) och dess reglering så får man inte sänka den så att temperaturen på någon del av systemet kommer under 50 C.

Med andra ord ska varmvattnet (VV) ut från undercentralen hålla minst 55 C och enligt BBR ska cirkulationsledningarna (VVC) för tappvarmvatten utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 grader i någon del av installationen.

Mikroorganismer
Allt detta för att undvika risken för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet (typ legionella), då denna tillväxt sker vid temperaturer mellan just 25 – 50 C.

Därför har vi numera också krav på att tappkallvattnet inte ska kunna värmas upp till över 24 C under en 8 timmars period, likaså ett BBR-krav. Här är det viktigt att rörledningarna isoleras väl och inte förläggs alltför nära varandra.

Isolering
Just plats för installationer och dess isolering är en viktig punkt att ta upp vid planering av såväl nybyggnation som vid renovering. Genom att låta arkitekten samarbeta med installatören eller dess konsult i tidigt skede kan detta lösas och därigenom ge projektet/renoveringen en bra start.

I dokumentet ”Tappvattenschaktet”, kan du se bra lösningar på hur installationer kan se ut.

Spara 100 miljarder
Vikten av korrekt isolering av våra installationer i våra fastigheter kommer även väl fram i den ny aktuella rapporten ”Grön Logik – Teknisk isolering”. Där visas det på vilka enorma summor som kan sparas om vi framöver rustar upp våra fastigheter korrekt med bra isolering på våra installationer, eller vad sägs om siffran 100 miljarder!

Läs gärna rapporten här.

Slutligen
Glöm heller inte bort ”beteende-relaterad” energi-effektivisering. Vädra rätt, duscha lite kortare, anpassa drifttider med mera efter verksamheterna. Våra vanor kan ofta ställa till det, men går att ändra på, bara vi påminns om dem!

Hans Söderström
Installatörsföretagen, expert på installationsteknik VVS

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega