Partnertext från Vitec Fastighet

Vitec samarbetar med kunder för en hållbar framtid

Fastighetsbranschen står för minst 20% av alla utsläpp i Sverige (Boverket) och Vitec Bygg & Fastighet har som mål att de och alla kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år 2030. En stor uppgift som de tar sig an tillsammans med sina kunder.

Under hösten har en fokusgrupp startats för hållbarhet där dussinet fastighetsägare deltar, med representanter från både allmännyttan och privata värdar av olika storlek. Målsättningen är att tillsammans påverka branschen och samarbeta för att uppnå nettoutsläpp noll om åtta år. Kristofer Olsson, produktstrateg och hållbarhetssamordnare på Vitec, säger:

– Vi vill stötta våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och vi vet att våra produkter hjälper dem. I dagsläget ser vi att hållbarhetsansvariga hos våra kunder har stora utmaningar med att reducera och redovisa utsläpp och därför har vi startat en fokusgrupp i syfte att hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål till 2030.

Fokusgruppen hade nyligen sitt första möte där gemensamma utmaningar diskuterades, men också drivkrafter. Flertalet tog upp samhällsansvar och att bygga förutsättningar för ett cirkulärt samhälle.

– Vi måste arbeta med den här frågan för att säkra vår framtid, säger Linda Smedberg, Business Controller på TB-Gruppen.

Vitec har också genomfört intervjuer med kunder om utveckling av Vitec Energiuppföljning. Med kommande elpriser och nätkapacitet kan det finnas stora vinningar miljömässigt och ekonomiskt att hantera effekttoppar och täppa till förbrukningsläckor. Martin Rask, utvecklingschef Årehus och deltagare i fokusgruppen säger att:

– När vi väljer uppvärmningssystem utgår vi från informationen från Energiuppföljning kring både kilowattimmar och koldioxid för att hitta en lösning som ger maximal miljöförbättring i förhållande till budget.

Under hösten kommer Vitec att hålla flera webbinarier, samtliga öppna för alla, om hur ökad hållbarhet konkret kan ske i en fastighetsägares vardag. Läs mer här.

Jobbar du med hållbarhetsfrågor och är kund till Vitec? Varmt välkommen till att delta i fokusgruppen om hållbarhet.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega