Kyrkor hjälps åt att spara energi

Flera av landets pastorat går ihop i nätverk för att hjälpas åt att effektivisera energianvändningen i sina kyrkor. Energimyndigheten bidrar med pengar och experthjälp.

Energikontoret i Värmland driver sedan snart ett år ett nätverk för energieffektivisering med bland annat åtta pastorat. Nyligen har Hållbar utveckling Väst startat ett liknande nätverk med sex pastorat i västra Sverige.

Målet är att höja sin egen kompetens men också inspirera andra. Uppvärmning, ventilation och belysning är stora kostnader för landets församlingar.

Daniel Hårdfelt, koordinator i nätverket för energieffektivisering i väst.

Spara på rätt sätt
– Eftersom kyrkorna inte används varje dag ser många pastorat möjlighet att spara pengar och energi genom att temporärt sänka temperaturen emellanåt. Men då är det viktigt att man gör det på rätt sätt så att historiska värden inte angrips av mögel. Därför bör man oftast komplettera en temperatursänkning med någon form av avfuktning, säger Daniel Hårdfelt, koordinator i nätverket för energieffektivisering i väst.

Minska 15 procent
Nätverkens mål är en gemensam minskning av energianvändningen med minst 15 procent. Pastoraten får genom nätverket tillgång till experthjälp inom energieffektivisering och hjälp att utgöra energikartläggningar och ta fram åtgärder.

– Det finns ett stort engagemang hos deltagarna och de har mycket gemensamt i pastoraten, de har liknande verksamheter och brottas med samma problem. Många har tidigare grubblat själva på sina egna problem, säger Daniel Hårdfelt.

Jennie Nilsson, fastighetschef i Sunne pastorat.

Inspirerande jobba tillsammans
Jennie Nilsson är fastighetschef i Sunne pastorat som nu uppdaterar den energikartläggning som genomfördes för nio år sedan.

– Energikostnaderna är en stor post för församlingarna och det finns mycket miljö och pengar att spara. Och det är väldigt inspirerande att göra det tillsammans med andra säger hon.

Betalar sig på två–tre år
I Sunne är man just nu i färd med att byta ut all belysning i fyra kyrkor till ledbelysning.

– Visst, det kostar en slant men vi räknar med att tjäna in investeringen på två–tre år, säger Jennie Nilsson.

Sunne pastorat har också ersatt direktverkande el för uppvärmning i en kyrka med en bergvärmepump. Dessutom planerar man för att installera automatisk styrning av temperaturen i kyrkorna.

Lars Redegard, fastighetsansvarig i Kinds pastorat.

Gudstjänst och körträning på samma dag
Lars Redegard är fastighetsansvarig i Kinds pastorat. Han hoppas att deltagandet i nätverket ska ge en mer hållbar energianvändning och spara pengar. Pastoratet har gjort energikartläggningar för sina 31 kyrkor och är nu igång med att installera styr- och reglersystem för att få bra kontroll på energianvändningen och luftfuktigheten i byggnaderna.

Han vill också se att man samordnar användningen av kyrkobyggnaderna mer effektivt när de väl är uppvärmda.

– Man kan till exempel tänka sig att orgelövning, körövning och barnverksamhet genomförs på samma dagar när det ändå är uppvärmt, säger Lars Redegard.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@redaktionen.se

Hitta ett nätverk som passar dig
Alla små- och medelstora företag med en årlig energianvändning på mer än 1 gigawattimme kan vara med i ett energieffektiviseringsnätverk. Nätverken drivs av regionala energikontor och länsstyrelser och finansieras av Energimyndigheten med stöd av EU-medel.

Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

För att delta i ett nätverk krävs det bland annat att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. Företaget ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år.

Läs mer om nätverk för energieffektivisering

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega