KOMPETENS & UTBILDNING

Stockholmshem förstår värdet av kompetensvalidering


Kunskapsnivån inom branschen varierar kraftigt. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har därför utvecklat ett sätt att validera branschkompetens. Välkända bolag förstår värdet och antalet valideringar ökar nu snabbt.


FAVAL är ett verktyg som användas för att objektivt bedöma en individs kompetens och även identifiera vilka eventuella fortbildningsinsatser som behövs för att höja eller bygga på kompetensen.

Det innebär att man validerar individens kunskap oavsett hur, var och när den har förvärvats.

Baserat på resultatet skapas det vid behov individuella utbildningsplaner för de som genomfört valideringen. Kunskapskomplettering som är till fördel för både individer och organisationer.

Namnkunniga fastighetsbolag har redan validerat
Yrkesrollerna som kan valideras är fastighetsvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare.

Valideringen består av olika moduler, exempelvis hyresjuridik, styr- och reglerteknik, ventilation och elteknik. Innehåll och omfattning varierar med yrkesrollen som valideras.

FAVAL har funnits i några år, men det är först nu som valideringen tagit fart på riktigt. Akademiska Hus, Atrium Ljungberg, Fabege, SKB och GK är några av de fastighetsbolag som varit tidigt ute och validerat medarbetare.

Stockholmshem – en av föregångarna

Per Forsling, Stockholmshem

Även Stockholmshem är en organisation som visat att de är en organisation som tänker nytt vad gäller kompetensutveckling. De var först ut i Sverige att erbjuda samtliga kundförvaltare möjligheten att valideras och kompetensutvecklas.

– Det handlade om att utmana oss själva. Vi vill bli ännu bättre och vassare som organisation, men även vara ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Jag tycker om systematiken och att vi som företag kan välja att gå in i det här och använda valideringen som en röd tråd i vår gemensamma kompetensutveckling. Det saknades ett bra system för det tidigare, säger Per Forsling, förvaltningschef på Stockholmshem.

Ackrediterade testcenter utför valideringarna
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tillsammans med utvalda branschrepresentanter utvecklat FAVAL. Det är däremot ackrediterade testcenter som utför valideringarna. Marknadsledande BFAB är det enda testcentret i Sverige som erbjuder FAVAL-validering och kompetensförstärkande utbildningsinsatser mot samtliga yrkesroller.

BFAB har varit ett ackrediterat testcenter sedan 2018 och arbetar bland annat med flera kommunala bostadsbolag och välrenommerade fastighetsbolag.

Teoretiska och praktiska prov leder fram till kompetensbevis
Valideringsprocessen är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk.

Den första delen är teoretisk och består av ett webbaserat test, som tar några timmar att utföra. Vid godkänt resultat erhålls ett intyg som bevisar det teoretiska yrkeskunnandet. Intyget är ett krav för att få genomföra den andra delen som består av praktiska prov.

När både de teoretiska och praktiska proven är godkända erhålls kompetensbevis och certifikat.

FAVAL skapar systematik i utvecklingsarbetet – och stoltare medarbetare
Sammantaget säkerställer valideringen att individen har den kompetens som branschen kräver för yrkesrollen.

Med FAVAL skapas struktur och systematik i företagets kompetensutvecklingsarbete. Utöver stoltare och mer kompetenta medarbetare får arbetsgivaren ett tydligt kvitto på nuläget.

Valideringen kan även stärka arbetsgivarvarumärket och öka företagets konkurrenskraft. Men även individerna stärks i sina roller när de får ett konkret bevis på sin egen yrkeskompetens.

Att validera är helt enkelt en vinst för både individen och företaget.

Om du är intresserad av FAVAL och vad det kan erbjuda dig eller ditt företag är du välkommen att kontakta Göran Näslund, testledare och utbildningsansvarig på BFAB, på goran.naslund@bfab.se
alternativt via telefon 076-540 07 66.

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega