Skandia ökar Välas återvinning av avfall markant

Foto: Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter har tagit ett nytt grepp på avfallshantering i Väla Köpcentrum i Helsingborg Återvinningsgraden av avfallet har ökat från cirka 40 till 60 procent, samtidigt som den har minskat antalet tunga transporter.


I samarbete med Ragn-Sells har Väla valt att göra om sin avfallshantering i syfte att ytterligare minska handelsplatsens ekologiska fotavtryck och samtidigt frigöra tid för hyresgästerna. Istället för att varje hyresgäst hanterar sitt eget avfall hämtar Ragn-Sells nu avfallet direkt i butik, och förändringen har ökat återvinningsgraden markant.

– Tidigare hade vi 200 butiker som sorterade sitt eget avfall i avfallsrummen, vilket medförde vissa problem när det gällde renheten i sortering och återvinning. Med det nya systemet får vi en väsentligt högre kvalitet i sorteringen och behöver inte lägga tid på att eftersortera avfallet innan det skickas iväg för återvinning, berättar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

Frigjorda ytor efter avfallsrum
Sedan Ragn-Sells medarbetare började hämta allt avfall direkt i butikerna har återvinningsgraden i avfallet ökat till över 60 procent, från tidigare nivåer på cirka 40 procent. Den nya logistiken har också gjort att antalet avfallsrum har kunnat minskas från sex till två.

– De frigjorda ytorna har vi kunnat använda för kommersiella ändamål, vilket bidrar till ett bredare utbud och därmed fler besök på Väla. Det nya systemet har också frigjort tid för hyresgästerna som de istället kan ägna till handel och försäljning.

Färre tunga transporter
Med bara två avfallshubbar att hämta avfall ifrån blir det också färre tunga transporter i direkt anslutning till Välas fastigheter, vilket är säkrare för besökarna men också en vinst för miljön genom minskade utsläpp.

– Varje hyresgäst kommer också få en återkoppling på vilka mängder och vilka typer av avfall de genererar. Just det senare har blivit alltmer betydelsefulla data i många företags miljö- och hållbarhetsredovisningar, och även på det området vill Väla vara ett föredöme bland svenska köpcentrum, säger Fredrik Arvidsson.

Källa: Skandia Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega