Kan företaget få ersättning för en som är sjuk ofta?

För alla arbetsgivare finns ett skydd vid höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader som under ett kalenderår överstiger mellan 0,5 och 1,5 procent av den totala lönekostnaden, beroende på hur stor den totala summan är.

Ansökan om ersättningen görs genom en månatlig arbetsgivardeklaration till Skatteverket, som vidarebefordrar uppgift om sjuklöne- och lönekostnader till Försäkringskassan. Där beräknas sedan ersättningen.

Mer information finns på forsakringskassan.se och skatteverket.se.

Högriskskydd för arbetstagare med särskilt stor sjukfrånvaro
För arbetsgivare som har arbetstagare med särskilt stor frånvaro finns en möjlighet att få särskild ersättning från Försäkringskassan.

Enligt sjuklönelagen och kollektivavtalet begränsas tillfällen med karensavdrag för arbetstagare med hög sjukfrånvaro till tio under en tolvmånadersperiod. Är arbetstagaren sjuk mer än tio gånger gör arbetsgivaren inte karensavdrag utan betalar sjuklön med 80 procent av månadslönen för sjukfrånvaro under dag 1–14.

En arbetstagare kan under vissa förutsättningar ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Om detta beviljas kan arbetsgivaren få ersättning för sina sjuklönekostnader från Försäkringskassan.

Medicinskt väldokumenterad sjukdom
Särskilt högriskskydd kan beviljas till en arbetstagare som har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att arbetstagaren troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året. Med det särskilda högriskskyddet får arbetstagaren sjuklön redan från första dagen.

Arbetstagaren kan också få särskilt högriskskydd om det finns en risk för sjukfrånvaro vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett år. I det fallet har arbetstagaren fortfarande en karensdag.

Ersättning för hela kostnaden
På grund av coronaviruset/covid 19 har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen från och med april till och med juli 2020.

För redovisningsperioden augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Lisa Strandberg 
förhandlare/rådgivare Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega