Guide ska ge bättre äldreboenden

– Nyckeln är mer information, säger Yvonne Westerlund på Riksbyggen.

Riksbyggen deltar i ett innovationsprojekt som ska ta fram en guide för framtidens äldreboenden. Målet är ökad livskvalitet, bättre arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

I februari inleder Riksbyggen, RISE, Haparanda kommun och Hudiksvalls kommun ett innovationsprojekt för framtidens äldreboende, projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.

Projektet syftar till att få fördjupade kunskaper hur man kan bygga framtidens boende för äldre genom att ha fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa.

Målsättningen är att öka förutsättningarna för en ökad livskvalitet för boende, god arbetsmiljö och mer kostnadseffektiv verksamhet.

”Spännande samarbete”
– Det här är ett mycket spännande samarbete där vi tillsammans skapar förutsättningar för en ökad livskvalitet för de boende, mer kostnadseffektiv verksamhet samt god arbetsmiljö för personalen. Nyckeln är mer information som samlas in genom fastigheten, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare på Riksbyggen.

– Internet of Things, IoT, har stor potential att bidra till ökad livskvalitet, behovsanpassade lösningar och ökad trygghet. Vi på IoT Sverige är stolta att kunna stödja detta innovationsprojekt där starka aktörer samverkar med teknik som medel för att utveckla framtidens äldreboende, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige.

”Nya tjänster och större nytta”
– RISE ser stor potential med att kunna dela information mellan olika behovsägare för att skapa nya tjänster och större nytta för boende, medarbetare, fastighetsförvaltning. Genom projektet kan vi tydliggöra spelregler och förutsättningar för att kunna skapa äldreboende som ligger i framkant och är rustade för den digitala utvecklingen, säger Jonas Ek, projektledare på RISE.

– Det är spännande att få delta i ett projekt som nyttjar möjligheterna i digital teknik för att forma morgondagens äldreboende. Det ligger i linje med kommunens ambitioner och det digitala utvecklingsarbete vi bedriver, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvalls kommun.

Haparanda och Hudiksvall
I Haparanda har bygget påbörjats för att skapa ett nytt särskilt boende med 80 lägenheter för äldre som har behov av vård och omsorg.

I Hudiksvall planeras för ett liknande boende med 96 lägenheter, särskilt anpassade för personer med demensdiagnos. I båda fallen har kommunen och Riksbyggen gemensamt stiftat en kooperativ hyresrättsförening som tillhandahåller en lämplig fastighet.

Guidens innehåll
Målet för projektet är att ta fram en guide för hur man kan bygga framtidens boende för äldre. Guiden kommer innehålla krav, erfarenheter och projekteringsanvisning på digital infrastruktur och fastighetsförvaltning för det framtida äldreboendet.

Inom ramarna för projektet kommer även digital tvilling av ett framtida boende för äldre att tas fram. I denna virtuella byggnad kan händelser simuleras och analyseras samt ligga till grund för utveckling av nya tjänster inom vård och omsorg.

Källa: Riksbyggen

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega