Enklare att upphandla hållbara städtjänster

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sina hållbarhetskriterier för städtjänster. Nu blir det enklare att ställa miljö- och arbetsrättsliga krav i upphandlingar.

De uppdaterade hållbarhetskriterierna för städtjänster gör det enklare att upphandla städtjänster med krav på miljömärkta kemikalier, minskad förbrukning av fossil plast och ökad kontroll över leverantörskedjorna.

Kriterierna riktar sig främst till de som gör offentliga upphandlingar, men även privata företag kan använda dem. Kriterierna kan till exempel användas vid upphandling av städtjänster inom olika områden såsom kontor, äldreboenden, vårdinrättningar, förskolor och skolor.

– Våra hållbarhetskriterier gör det enklarare att upphandla städtjänster med mindre miljöpåverkan och bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. Men det räcker inte att ställa krav, de måste även följas upp, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Ställ krav på miljömärkta kemikalier
De nya kriterierna gör det möjligt att ställa drivande krav på att använda miljömärkta kemikalier.

Det gör upphandlingen enklare för både upphandlare och leverantör, inte minst när det gäller uppföljning. Miljömärkta kemikalier tillsammans med korrekt dosering gör att utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen kan minskas.

Konkurrens på lika villkor
Upphandling av städtjänster handlar inte bara om miljö utan i stor utsträckning också om att säkerställa schyssta villkor i leverantörsledet.

– Genom att ställa arbetsrättsliga krav i städupphandlingar blir det konkurrens på lika villkor. Vi vet att det tyvärr finns företag i branschen som till exempel inte betalar avtalsenliga löner, säger Susanna Vesterlund.

Miljömärkning underlättar uppföljning
De reviderade kriterierna omfattar miljökrav för städtjänster. Krav på miljömärkta städkemikalier säkerställer mindre miljöbelastande produkter och underlättar samtidigt uppföljningen av städkemikalierna.

Andra krav som hjälper till att främja mer hållbara städtjänster är krav om hur kemikalier hanteras i form av doseringsutrustning och städmetoder.

Krav om minskad användning av avfallspåsar och mindre jungfrulig plast ger en städtjänst med bättre miljöprofil och mer hållbar plastanvändning.

Ställ krav på tillverkare och leverantörer
Hållbarhetskriterierna ger möjlighet att ställa krav på de företag som levererar produkter till städtjänsten.

Krav på tillverkningen av städkemikalier bedöms nödvändiga då det krävs hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare och lokalbefolkning för att undvika problematiska effekter på både miljö och hälsa.

Hållbarhetskriterierna ger även möjlighet att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid för att säkra personalens trygghet. Kriterierna ger också förslag på hur uppföljning kan göras för att säkerställa att de efterlevs i praktiken.

Utbildning och tillgänglig information
Krav på utbildning av såväl arbetsledare som personal har uppdaterats. Båda finns nu som baskrav för att säkerställa att städtjänsten utförs av utbildade personer.

Krav om att information om hur städtjänsten ska utföras finns tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionsvariationer ökar möjligheten för fler att arbeta inom städtjänster i offentlig sektor.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega