Partnertext från AktivBo

Willhem ökar igen!

En heldag i månaden samlas hela personalen på Willhem ute i respektive område för en gemensam kraftansträngning – med fullt fokus på åtgärdsarbete. Ett initiativ som, utöver det löpande förbättringsarbetet, bidragit starkt till ökade betyg i de kontinuerliga mätningarna. Tre år i rad!

Susanna Thom, regionchef Väst på Willhem, berättar mer om arbetssättet som i den senaste mätningen resulterat i en ökning på hela två procentenheter.

– NKI-dagarna ingår i vår huvudtidplan som vi har på företaget. Den tredje torsdagen i månaden får man inte boka in personalen på något annat. Vi är spridda på 13 orter av olika storlek och de stora orterna är uppdelade i flera förvaltningsområden. Arbetet skiljer sig lite på de olika orterna men de allra flesta är involverade i arbetet och då handlar det om alltifrån att hjälpa till med utemiljön, plantera blommor, titta på parkeringsplatser, rensa i förråd och måla källargångar. Det positiva i detta är sammanhållningen för personalen, säger Susanna Thom.

Idogt förbättringsarbete
Willhem är ett föredömligt exempel på att ett idogt förbättringsarbete med stort fokus på hyresgästernas egna synpunkter ger resultat. Man har hittat en metod som fungerar väldigt bra och som i den senaste mätningen utmynnat i många nöjdare kunder.

– Ökningen visar att vi jobbar i rätt riktning så det är jätteroligt för alla i bolaget att se att det vi gör faktiskt gör skillnad och att kunderna blir nöjda. Det är därför vi har det här verktyget för att kunna mäta och jämföra oss med hur andra bolag ligger till, fortsätter Susanna Thom.

Informera om arbetet
Susanna Thom belyser vikten av att jobba med resultatet från undersökningarna och att informera om arbetet som utförs.

–  Vi har kund i fokus varje dag och pratar väldigt mycket om kund på våra områden. Vi tar vara på resultatet. När vi sätter oss och gör planeringen varje år så tar vi fram NKI-åtgärderna. Vi tar med det i vårt dagliga jobb. Vi är också tillgängliga på telefon och har ett bra ärendesystem. Sedan handlar det mycket om kommunikation. Att berätta vad vi har gjort. Att informera både före, under och efter. Vi har verkligen gått från fundering till handling, fortsätter Susanna Thom.

Willhem Awards
Varje år arrangeras Willhem Awards som är en årlig tillställning för hela organisationen med fokus på att uppmärksamma personal och områden som lyckats extra bra under det gångna året.

– På Willhem Awards vill vi uppmuntra de som har gjort extra bra ifrån sig på sina orter och förvaltningsområden. Vi plockar ut vissa frågor, tittar på vilken ort som ligger bäst till inom olika kategorier, vilka som ökat mest och delar ut priser i olika kategorier. Det är väldigt roligt, fortsätter Susanna Thom.

Personalens engagemang
Hyresgästerna är mycket positiva till personalens engagemang ute i områdena.

–  De tycker att det är kul att vi syns på området. Vi försöker alltid ställa upp Willhem-tält och sätter alltid upp information i trapphus. Vi grillar också korv och bjuder på kaffe, fortsätter Susanna Thom.

Susanna Thom lyfter avslutningsvis personalen som den avgörande faktorn till framgången.

–  Det är vår personal och deras engagemang som gör detta möjligt. Utan dem hade vi inte stått där vi är idag.

Bli den första att kommentera "Willhem ökar igen!"

Lämna en kommentar