Partnertext från AktivBo

Framgångskonceptet Gårdstensmodellen

Gårdsten blir det första området att strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden. Med en långsiktig helhetssatsning har Gårdstensbostäder hittat ett arbetssätt som ger resultat och blivit en ledstjärna för områden med likartade utmaningar.

Bakom lyftet ligger ett ihärdigt och kunddrivet förbättringsarbete som dessutom resulterat i ett kraftigt lyft i årets hyresgästundersökning. Vi ringde upp Michael Pirosanto, vd på Gårdstensbostäder, för att ta del av framgångskonceptet.

– I dag finns det 23 särskilt utsatta områden i Sverige. Gårdsten är ett av dem. Men nu är Gårdsten på väg att bli det första området någonsin att gå ur listan. Det sker den 1 mars i år. Detta är väldigt viktigt för oss i och med arbetet som pågått i 21 år. Vi jobbar 365 dagar om året, med allt på en gång. Det är detta vi kallar Gårdstensmodellen, säger Michael Pirosanto.

Flera avgörande faktorer
Michael Pirosanto lyfter flera avgörande faktorer för den positiva utvecklingen för området. En engagerad och kunnig personal, tillgänglighet 365 dagar om året, relationsbyggande huschefer, trygghetssatsningar, flera sociala projekt samt att låta hyresgästerna själva visa vägen, har bidragit till lyftet.

– Gårdstensbostäder är en platt organisation som består av åtta huschefer som ansvarar för cirka 300 lägenheter var. De har egen befogenhet att ta beslut och är alltid så nära hyresgästerna som möjligt i besluten. Det är också väldigt viktigt att vi har vårt huvudkontor mitt i Gårdsten. Vi är nära det beslut som koncernstyrelsen tog 1997. Vi ska vara närvarande i stadsdelen där vi jobbar och verkar. Det är en av nycklarna, menar Michael Pirosanto.

Involvera hyresgästerna
Att låta hyresgästerna själva visa vägen i form av involvera dem i organisationen är också en viktig faktor för Gårdstensbostäder.

– Det är en jätteviktig del att involvera hyresgästerna i utvecklingen. Det gör vi delvis genom att involvera de boende i styrelsen. Av sju ledamöter är sex hyresgäster i Gårdsten. De är våra boendeexperter. Styrelsen involveras i alla åtgärder som vi gör och det ser jag som väldigt värdefullt, fortsätter Michael Pirosanto.

Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder. Foto:Martin Goodwin

Närvarande i området
Att hela tiden vara närvarande i området och att alltid ha personal på plats, oavsett när det gäller, ser de som en självklarhet.

– Vi jobbar hela tiden med ett engagemang och en personal med stor vilja. Det är det som är nyckeln. Vi jobbar 365 dagar om året. Gårdstensbostäder går hem klockan 23.00 på vardagskvällar och 00.30 på fredag och lördagkvällar. Det är vår trygghetsgrupp som sköter servicen i stadsdelen och stänger centrum utanför kontorstid. Vi har egen personal här från halv fyra på lördagar och söndagar. Jag brukar jämföra det med att ICA Supermarket aldrig skulle kunna stänga halv fem, när kunderna kommer hem från jobbet. När kunderna kommer hem måste man hålla öppet. Vi lämnar inte över till någon annan förvaltning när klockan passerat halv fem, som många andra bolag, fortsätter Michael Pirosanto.

Samarbetar med många
Trygghetsvärdarna har tillsammans bidragit stort till att skapa lugn och trygghet i bostadsområdet. Men även fler initiativ tros ha bidragit till den ökande tryggheten.

– Vi samarbetar med flera organisationer som viktig del i arbetet med att öka tryggheten i området. Det får man genom att man samarbetar med bl.a. skolan, föreningar och näringslivet. Det är därför Gårdsten har gått så bra. Vi har fått med oss alla och varit delaktiga. Vi är väldigt noga och håller ordning och reda. Det är viktigt att vara samhällsbyggare. Vi har sänkt anmälda brott i området med över 50 procent på 20 år och har i jämförelse med övriga Göteborg mycket färre anmälda brott per tusen invånare, fortsätter Michael Pirosanto.

Regelbunden fortbildning
Gårdstensbostäder genomför regelbundna utbildningar för samtliga medarbetare. Ett gott medarbetar- och ledarskap tros spela en betydande roll, inte bara för företagets resultatrapport, utan även för den självupplevda trivseln bland både hyresgäster och anställda.

– Vi skapar delaktigheter i välfärden i form av flera lokala utbildningstillfällen. Vi har haft två städutbildningar, restaurangutbildningar, butiksutbildningar för att nämna några. All personal är utbildade på fastighetsakademin och kan ta beslut nära hyresgästerna. Det gör att de får ett resultat direkt genom att organisationen är så nära kunden som möjligt, fortsätter Michael Pirosanto.

Sociala projekt
Flera regelbundna aktiviteter och sociala projekt arrangeras årligen för de boende.

– Det som vi lyckats med är inte något som en kan göra själv utan alla medarbetare i samarbete med olika organisationer och kommunala verksamheter. Det är fullt av aktiviteter varje vecka i Gårdsten. Vi arrangerar Zumba, flera ungdomsaktiviteter, seglarskola och mycket mer. Varje år har vi en stor träff där vi tackar alla företagare och samarbetspartners, bokar en bra föreläsare och har med ungdomar som berättar på scenen. Det är alltid populärt och det är så många människor som vill vara med och skapa ett bra samhälle, fortsätter Michael Pirosanto.

Lönsamma satsningar
Att man hittat ett arbetssätt som ger tydliga resultat, synliggörs inte bara i den ökade trivseln hos hyresgästerna.

– När koncernen startade Gårdstensbostäder hade vi ett fastighetsvärde på 150 miljoner. I dag har vi enligt koncernräkningsmodellen ett värde på 1,7 miljarder. Detta ger oss såklart ett kvitto på att våra satsningar är lönsamma. Vi satsar inte på kortsiktiga lösningar utan på långsiktiga lösningar som ger stabilitet för området. Vi sysslar inte med projekt. Om du sysslar med projekt, så lägger du ner det efter en tid. Då skapar du ingen tillit för de boende. Vi vill visa att vi fortsätter arbetet och jobbar långsiktigt för att skapa tillit för de som bor här, fortsätter Michael Pirosanto.

Kundnöjdhet
Michael Pirosanto belyser att lyftet inte möjliggjorts utan de boendes inverkan som haft en aktiv roll i förändringsarbetet och inspirerat till nya lösningar. Att hyresgästerna är engagerade och vill vara med och påverka råder ingen tvekan om. I årets kundundersökning ökar svarsprocenten med flera procentenheter.

– Vi jobbar mycket med kundnöjdheten. Det är en viktig del. Det är viktigt att ha ett kundfokus i förvaltningen och vi följer den väldigt noggrant.

Framtidstro
Gårdstensmodellen visar framtidstro för andra områden med liknande utmaningar och har redan nu börjat implementeras på andra Göteborgsområden.

– I Göteborg går man nu in med samma erfarenhet i övriga sju utsatta områden. Koncernen har lagt fokus på att nu lyfta de andra områdena och till dagens datum har man anställt trygghetsvärdar i samtliga områden, fortsätter Michael Pirosanto.

Utvecklingen stannar såklart inte här. Michael Pirosanto ser en mycket ljus framtid för Gårdsten även i fortsättningen.

– Gårdsten är i en väldigt expansiv fas just nu och man kan inte sätta sig till ro och säga att man gjort klart någonting. Man måste hela tiden vara igång. Ett samhällsbygge blir aldrig färdigt. Det dyker hela tiden upp nya saker och utvecklingsmöjligheter. Det ser väldigt positivt ut för Gårdsten nu. Man behöver inte längre resa till New York för att ta del av deras modell. Köp en biljett till Gårdsten för 27 kronor istället, avslutar Michael Pirosanto.

Läs mer om Gårdstensmodellen och arbetet bakom framgången här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega