Stenungsundshem inför elektronisk signering

Från och med mars inför Stenungsundshem elektronisk signering av bilplats- och förrådsavtal. Under hösten fortsätter bolaget med bostadskontrakten.

Fördelen för hyresgästen är att man kan skriva under avtalet precis när och var man vill. Man får ett mejl med en länk. Där kan man läsa avtalet i sin helhet och sedan signera med BankID. Efter signering lagras det signerade avtalet i Stenungsundshems fastighetssystem.

Med elektronisk signering kan Stenungsundshem säkerställa att det är rätt person som skriver under och att alla avtal finns på en och samma plats. Signeringen håller dessutom samma juridiska validitet som ett avtal på papper.

Möjligheten att teckna hyresavtalet på traditionell väg finns fortfarande kvar för dem som vill och för de hyresgäster som inte har bank-id.