Vanligaste orsakerna till bostadsbränder

Felaktig användning av spisar, kylar och frysar och andra installationer är de vanligaste orsakerna till elbränder och elolyckor i bostäder. Det visar en rapport från Elsäkerhetsverket.

Projektet Elsäkerhet i bostäder startade hösten 2017 med syftet att kartlägga hur elsäkerheten ser ut i befintliga svenska bostäder. Risker för elbrand och elolyckor i bostäder studeras, med huvudfokus på fasta elinstallationer.

Kartläggningen ska bidra till Elsäkerhetsverkets fortsatta åtgärder för att förbättra elsäkerheten i bostäder.

Minst åtta dör varje år
Projektet genomförs i två etapper. Den första delrapporten visar att minst åtta personer omkommer varje år i elbränder i Sverige. Drygt hälften förolyckas i bränder där elen är direkt orsak till branden.

Resten förolyckas i bränder som beror på att en produkt inte gett ett tillräckligt skydd vid felaktig användning.

Drygt 800 skadade
Varje år skadas dessutom cirka 810 personer i bostäder så pass allvarligt av elolycka att de måste uppsöka en akutmottagning.

Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år. 1 260 av bränderna beror på felaktig användning av elprodukter, 280 på elfel i elprodukter, 150 på fel i fasta elinstallationer och 110 på elfel i fast installerade apparater.

Vanligast i äldre bostäder
Villa/radhus drabbas i genomsnitt av dubbelt så många bränder i fasta installationer som i flerbostadshus. Dessa bränder är dessutom vanligare i äldre bostäder.

Bränder i fast installerade apparater är också vanligast i villa/radhus medan bränder i elprodukter är lika vanligt i båda bostadstyperna. Bränder på grund av felaktig användning av elprodukter är kraftigt överrepresenterade i flerbostadshus.

Källa: Elsäkerhetsverket

Sammanväger man sannolikhet och konsekvens bedöms följande områden medföra störst risker vid elsäkerhetsbrister i bostäder. Områdena är sorterade i ordning, med största orsaken till elbränder och elolyckor först.

  • Felaktig användning av spis
  • Kyl/frys
  • Lampor/armaturer/lysrörsarmaturer
  • Lösa elkablar/skarvsladdar
  • Elcentraler
  • Eluttag
  • Fasta elkablar
  • Elektriska värmedynor/kuddar/filtar och madrasser
  • Tvättmaskiner och torktumlare

Ladda ned Delrapport – Elsäkerhet i bostäder här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega