Hög tid för en tjänst som faktiskt används

Peter Almström

Fastighetsbolagen lägger stora pengar på webbsidor, ”Mina sidor” och mobilappar för hyresgäster men det är sällan de leder till önskad kundnytta, skriver Peter Almström i ett debattinlägg.

Mobiltelefonen används till allt mer, men statistik visar att bara fem appar i mobilen används aktivt, och hyresvärdens app är knappast en av dessa.

Med få undantag sitter fastighetsbolagen i dag med tunga fastighetssystem, skapade under lång tid och med gårdagens teknik.

Utöver förvaltningssystemen har de bolags- och hyresgästinformation på webben och nu också olika mobilappar för specifika behov som till exempel felanmälan, tvättstugebokning och digitala lås.

Resultatet blir att den digitala helhetsbilden är splittrad, och för kunderna/hyresgästerna innebär det alltfler appar och informationskanaler att hålla reda på.

Försvagad kundrelation
Sanningen är att det är svårt att se varför boende och lokalhyresgäster aktivt ska använda många av de digitala tjänster som fastighetsägarna erbjuder, och utan aktiv användning förlorar de mycket av sitt värde.

Parallellt med fastighetsägarnas olika digitaliseringsprojekt etablerar externa leverantörer direktrelationer med hyresgästerna och erbjuder sina tjänster via egna mobilappar – med den konsekvensen att fastighetsägarnas kundrelationer riskerar att successivt försvagas istället för att förstärkas.

Om fastighetsägarna ska lyckas få till en aktiv hyresgästdialog och ha en chans att bli delaktiga i hyresgästernas ökande användning av olika typer av tjänster krävs att de tänker om kring sättet att kommunicera och tar fasta på hur deras hyresgäster kommunicerar och konsumerar – med mobilen.

Gemensam kommunikationsplattform
Lösningen är hyresgästkommunikation i mobilen, byggt kring ett socialt flöde, en lokal ”community”, där användarna är kända och knutna till en specifik adress.

De som bor i ett område kan diskutera stort och smått som rör livet i trappuppgången och bostadsområdet, och enkelt få kontakt med förvaltaren om något inte fungerar. Flödet har visat sig vara en viktig del för att skapa engagemang och återkommande aktivitet.

Olika verktyg och tjänster
Runt flödet adderas olika verktyg och tjänster, med allt från tvättstugebokning, digitala lås till delningstjänster som bil- eller cykelpooler. Genom att kombinera flödet med verktyg för ett effektivare boende skapas en mobiltjänst som människor verkligen vill använda, som är lätt att förstå och hitta i och där användarnyttan kommer öka i takt med marknadsutvecklingen.

Fastighetsägarna behöver inte utveckla nya tjänster själva, bara välja vilka tjänster som ska integreras och erbjudas i plattformen.

För bostadsbolag, projektutvecklare, kommersiella aktörer och inte minst de boende själva finns stora fördelar med att gå över till att samla all kommunikation på ett ställe. En gemensam och öppen plattform:

Kommunicera i realtid med boende
Det innebär exempelvis att en förvaltare kan skicka riktad information till boende i ett visst trapphus eller en enskild lägenhet.

Det effektiviserar också administrationen av passagerättigheter och digitala nycklar så att man har full koll på vilka som rör sig i husen.

Större engagemang och hållbarhet
Tack vare ett socialt ”community”-gränssnitt skapas en ökad grannsamverkan och samhörighet, vilket i sin tur bidrar till att öka den sociala hållbarheten i fastigheten och hela området.

Utöver direkta effekter som till exempel lägre kostnader för skadegörelse så möjliggör en gemensam kommunikationsplattform också ökat engagemang, ökad trygghet och bättre boendedialog mellan hus och kvarter.

Sänker kostnader
Genom att använda mobilbaserade lösningar kan fastighetsförvaltare spara stora belopp, både genom kraftigt minskade IT-kostnader, effektivare kundkommunikation, förenklad administration och billigare fastighetsskötsel.

Det visar sig till exempel att väldigt många ”fel” ofta är enkla att åtgärda, och via flödet kan grannar hjälpa varandra att lösa problem i stället för att en fastighetsskötare ska rycka ut.

I ett fall med en bostadsfastighet med 344 lägenheter kunde man under ett år se närmare 300 sådana ärenden, där problem löstes av de boende själva. Ett annat exempel är kraftigt förenklade enkät- och utvärderingsmöjligheter, där till exempel NKI-undersökningar kan utföras på en bråkdel av tiden och med en tiopotens högre svarsfrekvens.

Öppenhet är viktigt
Så i stället för att sitta fast i gamla IT-lösningar är det nu dags att vända blicken mot framtiden och börja använda mobila lösningar som hyresgäster och förvaltare faktiskt har nytta av varje dag.

Öppenhet är viktigt och exklusivitetsavtal är omodernt. Kan vi få fler fastighetsägare och tjänsteutvecklare att förstå värdet av öppna, mobila kommunikationsplattformar för hyresgäster så kommer digitaliseringen leda till mycket snabbare kundnytta och till väsentligt lägre utvecklingskostnader för fastighetsägarna.

Peter Almström,
ansvarig affärsutveckling stora fastighetsägare, Tmpl

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega