Flera nya hos Fastighetsägarna GFR

Beatrice Udén är Fastighetsägarna GFR:s specialist inom plan- och bygglovsfrågor, både vad gäller ny- och ombyggnad och renovering.

Beatrice Udén har arbetat som jurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg i tio år med inriktning på bygglov. Hon har också arbetat med plan- och bygglovsfrågor på Kammarrätten.

Fastighetsägarna har förstärkt sin organisation med ytterligare fyra medarbetare.

Fredrik Bjarnesjö, Erik Lindahl och Boris Pejic jobbar med att erbjuda medlemmarna förhandlingsexpertis. Dessutom har Anna Björkman börjat som fastighetsjurist.