Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Familjebostäder satsar på medborgardialog

Stockholms stad genomför tillsammans med Familjebostäder en pilotsatsning för hur medborgardialog ska bli en naturlig del av alla stora stadsomvandlingar.

I slutet av förra året genomförde Familjebostäder, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret workshops med Fagersjöbor för att ta reda på hur de tycker att deras område kan utvecklas med fler bostäder, mer service och fler mötesplatser.

Workshopgruppernas synpunkter är nu sammanställda och visas på Mötesplats Fagersjö i januari. Fler Fagersjöbor kan ta del av materialet och lämna egna synpunkter, antingen på plats på Mötesplats Fagersjö eller digitalt via webben.

– Att arbeta tillsammans med boende i ett tidigt skede före en detaljplaneprocess ger ovärderlig kunskap. Vi är mycket nöjda med höstens möten och vi hoppas så klart på att ännu fler boende i området nu vill vara med och bidra, säger Anette Sand, vd på Familjebostäder.

Med start i februari kommer Familjebostäder och stadens förvaltningar analysera resultatet av dialogen. Det blir sedan del i det kommande detaljplanearbetet för fler bostäder. En möjlig tidshorisont för den efterföljande detaljplaneprocessen är cirka två år.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega