Individuell mätning hos D.Carnegie

Hyresgäster i 567 lägenheter hos D. Carnegie & Co i Husby kommer från nästa år att kunna påverka sina boendekostnader när el mäts separat. i 567 lägenheter

Upplägget med separat elmätning i varje lägenhet  bygger på att hyresgäster initialt enligt en överenskommelse med Hyresgästföreningen får en hyressänkning på 46 kronor per kvadratmeter.

En elmätare placeras i varje lägenhet så att hyresgästen själv kan följa sin förbrukning och påverka kostnaden. Kostnaden debiteras sedan separat enligt särskild taxa.

– Genom våra årliga kundenkäter vet vi att möjligheten att agera miljömedvetet  i sitt boende värderas  mycket högt av våra hyresgäster. Att ha en egen elmätare är en viktig förutsättning för att var och en skall kunna påverka sina elkostnader och förutsättningar för en bättre miljö, säger Joe Martarian, regionchef i region Järva för D.  Carnegie & Co.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega