Lös ljudproblemen på kontor – få nöjdare hyresgäster

Öppna kontorslandskap har blivit norm, trots att de ökar risk för ohälsa och stress. För fastighetsägare finns enkla lösningar som minskar problemet avsevärt – och ger nöjdare hyresgäster. Joakim Scholander, expert på ljudmiljöer tipsar om 5 åtgärder.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW) är en fortsatt stark trend, men är de så bra för kreativitet, interaktion och social gemenskap som det sägs?

Enligt en studie vid Malmö Universitet trivdes anställda sämre med sina jobb efter att aktivitetsbaserade arbetsplatser införts. Fler valde också att jobba hemifrån. Medarbetare och chefer som intervjuades i studien var missnöjda med den fysiska arbetsmiljön och ansåg att det var svårt att värja sig mot ljud- och synintrycken.

Stora kunskapsluckor i branschen

Joakim Scholander, Strategisk Akustik AB

Just ljudstörningar i öppna kontorslandskap är ett vanligt arbetsmiljöproblem. Det finns gott om forskning och data som pekar på att vi blir distraherade, jobbar mindre effektivt och mår sämre både fysiskt och psykiskt av störande ljud.

– Nyckeln till en god ekonomi i en kontorsfastighet är ju så få rum som möjligt. Då måste man också se till att så många som möjligt vill vistas i de öppna ytorna. Men det finns stora kunskapsluckor i branschen om hur man får till en bra ljudmiljö i öppna kontorslandskap.

Det menar Joakim Scholander, expert på ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och vd för Strategisk Akustik AB.

Ljud som stör mest
Joakim Scholander menar att problemen inte är öppna kontorsytor i sig. Snarare att graden av arbetsro kravställs på fel sätt – eller inte alls. Och vad är det då för ljud som stör oss allra mest? Jo, det är kollegors samtal och prat i bakgrunden.

– Människors hjärnor kan inte sortera bort pratet. Den är nyfiken på vad som sägs, och informationen går rakt in i vårt medvetande.

Myt att kontor ska vara tysta
Nyckeln är därför att radikalt minska hur långt samtalsljud hörs. Istället för att höra alla samtal 30 meter bort, ska du endast svagt kunna höra kollegornas prat inom en radie på några meter.

Men det är en myt att kontoren ska vara tysta. Det viktiga är arbetsro – eller som Joakim Scholander kallar det: ”tillräcklig frihet från distraktion och störning för att kunna utföra tilltänkt arbetsuppgift”.

– Särskilt med aktivitetsbaserade arbetsplatser går många i arbetsro-fällan. Man ljuddämpar ”fokusytorna” något kopiöst och så offrar man de livliga ytorna. Följden blir att de livliga ytorna är alldeles för livliga, så medarbetare flyr därifrån och istället in i exempelvis fokusytor och stör de som är där. Eller in i rum som är tänkta för viktigare möten och samtal. Effekten blir att hela arbetsplatser slutar fungera som det var tänkt – när poängen är att alla ytor i ett öppet kontorslandskap behöver erbjuda en grundläggande grad av arbetsro!

Enkla åtgärder ger nöjdare hyresgäster
Joakim Scholander har hjälpt många företag att förbättra ljudmiljön – även i helt nybyggda kontor.

Ett vanligt problem Joakim Scholander ser är att han och hans kollegor i branschen oftast kommer in i bilden när hyresgästen redan flyttat in och upptäckt att ljudmiljön inte fungerar tillfredsställande. Då finns alltid åtgärder att vidta, men till kostnader som helt hade kunnat undvikas om man bara gjort rätt från början.

Det finns enkla åtgärder som fastighetsägarna kan göra redan från början, och som gör en väsentlig skillnad i ljudmiljö. Checkar man av alla dessa åtgärder kan man uppnå minst 90% mindre störning och distraktion i varje öppen planlösning, jämfört med hur det brukar vara på svenska kontor.

– Dessa åtgärder blir dessutom bara marginellt dyrare, men ger garanterat nöjdare hyresgäster. Att kunna erbjuda en bättre ljudmiljö är ju en konkurrensfördel!

5 åtgärder som fastighetsägare kan göra
För att åstadkomma hög grad av arbetsro handlar det om att reducera utbredning av kollegors samtal och prat i öppna ytor. För detta finns fem typåtgärder att kombinera:

 • Akustiktak
 • Ljudmaskering
 • Ljudabsorption på väggytor
 • Skärmande inredning
 • En genomtänkt layout.

Sätt ihop en checklista till hyresgästen som innehåller: Detta fixar vi, detta kan ni själva fixa och detta kan vi fixa tillsammans.

Om du som fastighetsägare utför grundåtgärderna, erbjuder fler lösningar och är generös med kunskap, så har du en utmärkt konkurrensfördel!

Två toppåtgärder
Två av de fem åtgärderna ovan är särskilt lämpade för fastighetsägare att genomföra för sina hyresgäster:

 • Tjocka akustiktak:
  Som fastighetsägare bör du alltid välja akustiktak med akustikskivor i 40 mm tjocklek istället för alltför vanliga 15 eller 20 mm tjocklek. Denna åtgärd mer än fördubblar akustiktakets ljudabsorberande effekt – för endast en merkostnad om cirka 45 kr/kvm.
 • Ljudmaskering:
  En annan åtgärd för fastighetsägare är, paradoxalt nog, att se till så det inte är för tyst i bakgrunden. Alltså i byggnadens egen ljudbakgrund.
  För att optimera ljudbakgrunden i kontorsytor finns särskilda ljudmaskeringssystem. Dessa spelar ett rogivande sus från många små högtalare i taket. Detta gör att medarbetarnas hörsel blir mindre känslig, ungefär som ögat anpassar sig till en viss belysning.

Med dessa åtgärder; rätt akustiktak och ljudmaskering, kommer hyresgästens medarbetare uppleva minst 50 – 70% mindre störning och distraktion i de öppna ytorna jämfört med innan.

3 viktiga åtgärder för hyresgästen:
Utöver åtgärderna ovan kan fastighetsägaren informera hyresgästen om tre andra åtgärder som denne själv kan vidta:

 1. En genomtänkt layout så att inte olika livliga ytors aktiviteter kolliderar med varandra. Här gäller det att titta på planritningen och exempelvis säkerställa att öppna mötesytor inte ligger för nära lugnare arbetsytor.
 2. En god mängd ljudabsorption på väggytor så inte dessa sprider och förstärker ljud okontrollerat. Här behövs ganska mycket av material med rätt sorts ljudabsorberande egenskaper. Det är också viktigt att tänka smart med vilka ytor detta material placeras på.
 3. Skärmande inredning: Många tänker att bakom en skärm blir det tyst – men det kommer aldrig bli ”tyst” bakom en skärm. Däremot kan man genom att välja rätt typ av skärmlösning minska de störande ljuden ordentligt. Tillsammans med de övriga fyra åtgärderna kan du nå en grad av arbetsro som faktiskt närmar sig ”eget rum”.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega