”Efterfrågan ökar på flexibla och digitala lösningar”

Vi måste bli bättre på att erbjuda nya mer flexibla lösningar som underlättar för våra hyresgäster. Genom att samarbeta mer i branschen kan vi också bli mer hållbara i stort, anser Monica Fallenius, fastighetschef och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Monica Fallenius, fastighetschef på Hemsö.

Monica Fallenius, fastighetschef på Hemsö.

vinjett_fyra_snabba_med

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
Kombinationen av ”hårt” och ”mjukt” – byggnader med både utformning, material och påverkan på miljöerna runt i kring i kombination med kundrelationer och verksamheter med liv. Möjligheter att kunna påverka både verksamheternas miljöer för människor som vistas samt även möjlighet att påverka i stort är viktigt för mig.

Vad kan göras bättre och hur?
Jag tycker att branschen överlag sköter sig bra, de allra flesta ser i dag mer långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. Då blir omhändertagandet totalt sett mer intressant ur ett ägarperspektiv, med effekten att fastigheterna tas mer om hand.

? Men vi måste inse att tillsammans är vi starka och utmana de stora energibolagen mer. Hur kan lösningar tas fram som är hållbara ur både ekonomisk, miljömässig och social synvinkel. Samverkan genom ett aktivare arbete även tillsammans med kommuner behöver komma till.

Hur ser du på fastighetsförvaltarens roll och uppdrag i framtiden?
? Det blir än viktigare med bostädernas och lokalernas utformning för att möta de behov som finns. Att vara än mer proaktiv och hitta nya lösningar. Flexibla kontrakt och olika typer av hyressättningar behöver tas fram och etableras.

Vilka trender ser du inom fastighetsförvaltningen?
Långsiktigt och hållbart ägande blir en hygienfaktor som efterfrågas av samtliga hyresgäster. Krav från marknaden på nya lösningar, till exempel att kunna dela lokaler på enklare sätt, mer flexibelt ur användarsynpunkt. Fler digitala lösningar efterfrågas – tända/släcka, larm på distans, avstängning av vatten, bokning av lokaler och kringtjänster på enkelt sätt.

Ökad medvetenhet hos beställare om materialval inför nya projekt är viktigt ur hållbarhets- och långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Monica Fallenius, Hemsö, är en av våra experter i Förvaltarforums redaktionsråd. De närmaste veckorna ger alla våra experter sin syn på dagens och framtidens fastighetsförvaltning och förvaltare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega