Partnertext från AktivBo

Hyresgästernas syn – viktig KPI för lyckad social hållbarhet

Börja inkludera hyresgästernas röster i större utsträckning i hållbarhetsarbetet och omvandla dem till lönsamma KPI:er. Det är en investering som kommer gynna alla, anser Martin Talme på AktivBo i sin krönika.

I en bransch där fokus på hållbarhet har ökat snabbt och nu står högt på agendan, har fastighetsbranschen en unik möjlighet att göra betydande bidrag. Men trots denna potential, visar en nyligen genomförd undersökning av Newsec att branschen har långt kvar att gå när det gäller att mäta och följa upp effekterna av social hållbarhet. Endast 6 procent av företagen är redo att rapportera på de sociala kraven som ställs enligt ESRS och endast 19 procent följer upp sociala KPIer på ett strukturerat sätt.

Inkludera hyresgästernas perspektiv
Siffrorna pekar på en grundläggande brist i hur vi som bransch förhåller oss till de sociala aspekterna av hållbarhet. Mycket görs, men många upplever utmaningar med hur det ska mätas och vilka effekter det faktiskt ger. Här behövs en förändring och en viktig del i detta handlar om att inkludera hyresgästernas perspektiv när vi skapar och följer upp sociala KPIer. Oberoende om man äger och förvaltar kommersiella fastigheter eller bostäder.

Att mäta sociala indikatorer är utan tvekan utmanande. Det handlar om att fånga komplexa och ofta subjektiva faktorer som trivsel, gemenskap och upplevd säkerhet. Men det är just dessa faktorer som utgör kärnan i en hållbar samhällsutveckling och som har en direkt påverkan på exempelvis hyresgästernas serviceupplevelse.

Grunden i affären
Hyresgästerna är fastighetsbranschens viktigaste intressenter när det kommer till social hållbarhet för det är de som utgör grunden i affären. Det är deras upplevelser och behov som bör ligga till grund för sociala mål och indikatorer. Genom att inkludera deras röster kan branschen sätta ramarna för mer relevanta och träffsäkra KPIer, som inte bara mäter det som är lätt att mäta – utan det som verkligen betyder något för människors vardag.

Ett sätt att mäta effekten av sitt arbete är genom enkäter, innehållande frågor relaterade till boendeupplevelse, trygghet och möjlighet att påverka sin boendesituation. Bolagen som ligger i framkant gör redan detta idag och knyter resultaten till ett övergripande trygghetsindex där de kan följa utvecklingen och påverkan. Detta möjliggör en djupare förståelse för de sociala dimensionerna av våra fastighetsområden och insikter som stödjer i framtagningen av KPIer.

Ekonomisk drivkraft
Det finns även ekonomiska drivkrafter för dem som aktivt arbetar med uppföljning av sociala KPIer. Allt fler fastighetsbolag använder exempelvis Trygghetsindex till socialt länkad finansiering.

Exempel på bolag är bland andra Stena Fastigheter, Trianon, Atrium Ljungberg och Rikshem. Det stärker varumärket, attraherar fler investerare och möjliggör en intensifiering av det sociala arbetet ytterligare.

Stor potential
För att sammanfatta är det tydligt att fastighetsbranschen har en stor potential att bidra till en ännu mer hållbar samhällsutveckling. Men för att nå dit behöver vi bli bättre på att inkludera hyresgästernas perspektiv i arbetet med sociala KPIer. Genom att lyssna på de som bor och verkar i våra fastigheter kan vi skapa mer meningsfulla och effektiva indikatorer, som i sin tur kan leda till verkliga och varaktiga förbättringar.

Låt oss därför ta detta tillfälle i akt och börja inkludera hyresgästernas röster i större utsträckning i hållbarhetsarbetet. Det är en investering som kommer gynna alla.

Martin Talme
Chief Business Officer, AktivBo AB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega