Sverigebarometern: Stark tro på 2020

Framtidstron är fortsatt stark. En klar majoritet av landets fastighetsägare spår att även 2020 ska bli ett starkt år. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega