Einar Mattsson sparar stora pengar vid vattenläckor

Einar Mattsson vill förstå hur vatten påverkar våra hus och har instiftat ett internt vattenpris. I ett påbyggnadsprojekt gör en enkel lösning att man kan spara hundratusentals kronor vid eventuella vattenläckor. En lösning för framtida projekt!

Vatten är en av våra viktigaste resurser, och kostar mycket pengar både i förbrukning och underhåll. Därför har Einar Mattsson energigrupp, tillsammans med driftorganisationen, fokuserat på att effektivisera vattenanvändningen. Bland annat med snålspolande blandare och strålsamlare, åtgärdande av läckande toaletter och vattning av rabatter med dagvatten.

Man har också gett hyresgästerna incitament att ändra sina beteenden med hjälp av exempelvis kommunikationsinsatser. Målet är att spara 25 procent till och med 2025, och i dagsläget är man uppe i 18 procent.

Instiftat eget vattenpris
För att ytterligare ge skjuts i arbetet har Einar Mattsson instiftat ett internt pris, för att uppmärksamma idéer som syftar till att minska risken och konsekvenserna av vattenskador.

För att kunna bli nominerad till priset krävs att åtgärden genomförts i befintliga processer och projekt – och första gången skickades 36 förslag in.

Jonas Malm, Einar Mattsson.

En av vinnarna var ROT-projektet i kvarteret Råttan i Stockholm, där man bygger två nya våningar i trä ovanpå befintlig bostadsfastighet.

– Utmaningen här var ju att påbyggnaden var i trä. Därför behövde vi väderskydd, vilket inte är ovanligt i sig. Men väderskydd väger mycket och vi kunde inte bygga in hela trästommen på en gång, just på grund av tyngden. Utmaningen var att kunna flytta runt väderskyddet i takt med att vissa delar byggdes färdigt, samtidigt som skyddet också måste kunna öppnas och stängas på ett smidigt sätt. Tillsammans med montören fick vi klura ordentligt på hur vi skulle lösa det, säger Jonas Malm, projektledare fastighetsutveckling på Einar Mattsson.

Ledningsskarvar i taket istället för i väggarna
En annan lösning i projektet handlade om badrummen. Vanligtvis går vattenledningarna inne i väggen, med luckor så att man kommer åt att laga rörskarvar vid läckage. Men ofta slutar det med att man måste riva upp väggen, vilket innebär att tätskiktet skadas.

Då behöver man ändå göra om allt för att garantier och intyg ska gälla, vilket kostar flera hundra tusen konstaterar Jonas Malm.

– I detta projekt har vi löst det med att ledningsskarvarna går uppe i taket, och då är det bara en gipsskiva som behöver rivas bort om det skulle bli läckage. Det gör också att hyresgästen kan bo kvar under tiden man åtgärdar läckan, vilket blir smidigare för hyresgästen och sparar tid och pengar för oss som fastighetsägare. Den lösningen kommer vi säkerligen att fortsätta ha i framtida projekteringar.

Egna besiktningar redan i ROT-processen
När det gäller vatteninstallationer generellt finns branschreglerna Säker Vatteninstallation som ska säkerställa att de färdigställda installationerna uppfyller kraven i bland annat Boverkets byggregler.

VVS-företaget ska utföra en egenkontroll av sin installation och lämna ett intyg till beställaren att arbetet är utfört enligt branschreglerna. Men beställaren har också ett ansvar att se till att man får det man har beställt, menar Jonas Malm:

– Därför gör vi på Einar Mattsson löpande besiktningar redan i ROT-processen, för att säkerställa att man inte missat något i tätskiktsarbetet. Eftersom vi är tydliga mot entreprenörerna att vi kommer att utföra de här kontrollerna, höjs nivån på insatserna eftersom de vet att de måste åtgärda detta i vilket fall som helst. Det är en trygghet för alla parter.

Ett vattenpris till
Den andra prisbelönta lösningen i Einar Mattssons interna vattenpris gällde dubbla läckageskydd. När plastmattor byts ut i kök görs sedan en tid tillbaka ett särskilt uppvik på kanterna bakom bänkstommarna för att förhindra fuktspridning vid vattenläckor.

Därtill lägger man in ett läckageskydd under skåpet vid diskhon. På detta sätt kan man tidigare upptäcka ett droppande läckage och åtgärda det innan skadorna blir för omfattande. Utöver detta, läggs även det sedvanliga läckageskyddet under kyl och frys.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega