Framtidenkoncernen planerar solceller på alla tak

Framtidenkoncernen har antagit en ny solenergiplan. Målsättningen är att till 2030 ha solceller på alla fastigheter i koncernen där det är möjligt. Fullt utbyggt kommer produktionen motsvara elbehovet i nästan 10 000 lägenheter.

Koncernen strävar att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu har de sett över sin solenergiplan och växlar upp.

– Vi insåg tidigt att det finns stor potential i att sätta solceller på alla de fastigheter vi själva har rådighet över. Den snabba utvecklingen av tekniken och behovet av mer lokalt producerad el gjorde att situationen nu var gynnsam för att utöka vår satsning, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef – ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.

Agera föregångare
Konkret så handlar planen om att under perioden 2023 – 2030 installera solceller med en effekt av 27 000 kWp* i koncernens befintliga bestånd, att maximera mängden solceller vid all nyproduktion av hyresrätter samt att alltid förse nybyggda bostads- och äganderätter med solceller där det är möjligt. Sammanlagt beräknas detta ge en effekt om 35 000 kWp*, vilket med dagens förbrukning motsvarar nära 10 000 lägenheters behov. Det är 13 % av hela koncernens bestånd.

– Genom satsningen är vi med och agerar föregångare som en av de 100 utvalda klimatneutrala och smarta städer som ska visa vägen för omställningen i Europa. Och dessutom är vårt arbete en viktig del i stadens arbete att ställa om till ett klimatneutralt Göteborg redan till 2030, säger Nina Jacobsson Stålheim.

Antog plan redan 2017
När både tillgång och pris på el ligger högt på dagordningen ligger koncernens satsning rätt i tiden. Men det är inget nytt påfund, redan idag finns en allvarligt syftande plan för solcellsutbyggnaden inom koncernen, vilken antogs 2017. Men för att både möta Framtidenkoncernens egna mål och vara med att bidra till Göteborgs Stads klimat- och miljömål är det viktigt att verksamheten ständigt utvecklas och målsättningarna höjs, skriver Framtidenkoncernen i ett pressmeddelande.

– Det är angeläget för Framtidenkoncernen att ligga i framkant när det gäller viktiga samhällsfrågor som till exempel klimat och integration. Därför är jag glad att vi fattat beslut om denna ambitiösa solenergiplan, säger Terje Johansson, vd Framtidenkoncernen.

* kWp – kilowatt peak, denna enhet används när man mäter toppeffekten för en solcellsanläggning.

Källa: Framtidenkoncernen

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega