Skaffa solceller – en praktisk guide i 5 steg

Vare sig du förvaltar ett BRF-hus, en sporthall eller ett köpcentrum kan solceller vara svaret på frågan: hur drar vi ner på kostnaderna utan att dra ner på vår service? Följ denna solcells-guide i 5 steg och gör både klimatet och ekonomin en tjänst.

Så här går ni tillväga, steg för steg:

1. Undersök förutsättningarna för solceller
Det första ni behöver göra är att undersöka om er fastighet har rätt förutsättningar för solceller. Finns det lämpliga, oskuggade takytor i rätt väderstreck?

Vad är rätt väderstreck?
Alla som gått ut en molnfri sommardag utan solkräm har nog erfarit att solen är som starkast när den står som högst – det vill säga i söder. Störst total elproduktion får ni alltså med solceller på ett tak i söderläge.

Skulle ni placera paneler även i väster och öster får ni å andra sidan en jämnare produktion över dagen eftersom ni kan fånga både morgon- och kvällssolen.

Så vilket läge är bäst? Det beror helt på er verksamhet. Har ni rusningstid på eftermiddagen/kvällen kan det vara fördelaktigt med solceller i sydväst. Har ni däremot högst elanvändning på morgonen kan solceller i österläge vara ett smartare drag.

Akta er för skugga…
Ligger det andra, högre byggnader nära er fastighet? Eller är den omgiven av 100-åriga ekar? Ni kanske uppskattar den svalkande skuggan under sommarens varmaste dagar, men era solceller gör det inte. Finns det höga objekt runt er fastighet är det därför viktigt att ta reda på i vilken utsträckning de skuggar taket. Ju mer skugga, desto sämre kommer solpanelerna att producera.

Är ert tak redo för solceller?
Ni bör också titta på takets skick innan ni beställer solceller. Kommer taket behöva bytas de närmsta 30 åren? I så fall kan det vara läge att påskynda bytet och sätta upp solceller på det nya taket – de håller nämligen minst i 30 år. Ni vill inte behöva betala för installationen två gånger.

Tak är den vanligaste placeringen för solceller då de flesta byggnader har ett tak som inte nyttjas till något. Men det är även möjligt att placera solceller på en fasad eller på marken, om ert tak inte skulle vara en lämplig yta.

Behövs bygglov och vad säger försäkringsbolaget?
För de flesta solcellsinstallationer som följer byggnadens form behöver inget bygglov sökas. Men det finns undantag och det är alltid bättre att kolla upp vad som gäller innan ni påbörjar en installation. Att få bakläxa och behöva plocka ner sina solceller kan bli en dyr historia.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att fråga vad som gäller för just din fastighet. Behövs bygglov kan oftast leverantören hjälpa till med ansökan. Även om inget bygglov krävs kan det ibland krävas en anmälan till kommunen för större anläggningar.

Innan ni beställer solpaneler är det också en bra idé att prata med ert försäkringsbolag och höra om de har några särskilda krav samt vad som gäller om något skulle hända som skadar anläggningen eller taket.

2. Bestäm storlek på anläggningen
Ju större anläggning, desto bättre lönsamhet – eller? Nja, det är inte riktigt så enkelt. Hur många solpaneler ni bör investera i beror på ett flertal faktorer.

Hur ser de tekniska förutsättningarna ut?
Först av allt finns det en begränsning för hur stor anläggning ni kan skaffa. Den begränsningen utgörs dels av storleken på takytan och dels av storleken på er huvudsäkring.

1 kW i effekt motsvarar ungefär en takyta på 5-8 kvadratmeter och producerar 800-1 100 kWh per år. Utifrån det kan ni räkna ut ungefär hur många kW ni får plats med på taket och hur mycket el de skulle producera under ett år.

Hur ser er elförbrukning ut?
Elen ni själva använder är mer värd än elen som matas ut på elnätet, eftersom ni förutom elkostnaden även sparar in de skatter och avgifter som läggs på spotpriset. Därför är det mest ekonomiskt att dimensionera storleken på anläggningen utifrån er egen elförbrukning och inte efter att sälja så mycket som möjligt.

För att kunna planera storleken på er anläggning bör ni alltså kartlägga er elanvändning. Hur mycket el använder fastigheten under olika perioder på dagen?

En annan relevant aspekt är vilken tid på året ni använder som mest el. De flesta fastigheter gör av med mest el på vintern, men för verksamheter som har högsäsong på sommaren är det tvärtom.

Ju större elförbrukning ni har under sommaren desto större solcellsanläggning lönar det sig att bygga, eftersom ni kommer använda mycket el när ni producerar som mest.

Har ni boende/hyresgäster?
Om du förvaltar ett bostadshus med lägenheter har de boende troligtvis en egen elmätare och ett eget elabonnemang. Skaffar ni solceller kan ni välja mellan två upplägg:

 • Elen ni producerar går enbart till fastighetens gemensamma elanvändning, så som uppvärmning, varmvatten, hiss, trapphusbelysning, tvättstuga och garage. Med detta upplägg behöver ni inte bygga någon jättestor anläggning.
 • Alla boende får nya elmätare och ansluts till ett gemensamt elavtal. Elen ni producerar går då även till bostäderna och varje lägenhet faktureras utifrån sin förbrukning. Med detta upplägg är det en fördel att satsa på en större anläggning.

Planera för framtiden
När ni räknar på elförbrukning och anläggningsstorlek, tänk då några år framåt. Kommer ni utöka verksamheten? Kommer era kunder/hyresgäster köra mer elbil? Hur kommer elanvändningen förändras?

Innan ni går vidare med att ta in offerter kan det också vara bra att fundera på om ni vill komplettera med något mer, till exempel laddboxar. Det går ofta att få förmånliga rabatter om man beställer samtidigt med en solcellsinstallation.

3. Ta in och jämför offerter
När ni vet ungefär vad ni vill ha ut av er solcellsanläggning är nästa steg att hitta rätt leverantör för ert solcellsprojekt!.

Solceller är en expanderande marknad och det finns det en uppsjö av aktörer – inte alla med rent mjöl i påsen. Gå därför varken på första bästa eller billigast möjliga, utan välj med eftertanke. Mitt råd är att ta in 3 offerter från seriösa firmor och sedan jämföra dessa.

Vad ni bör jämföra
Säljarna älskar att använda mått som ”beräknad produktion” och ”återbetalningstid” när de ska övertyga dig om varför just deras erbjudande är mest lönsamt. Men att jämföra utifrån dessa siffror kan vara bedrägligt. Olika företag använder nämligen olika data för att göra dessa uträkningar.

Istället bör ni titta på mer stabila mått när ni jämför, såsom:

 • Pris per watt: Detta är ett vanligt mått i offerter, som anger hur stor er kostnad blir per installerad watt.
 • Garantitider: Pengar ni sparar nu om ni köper en billigare anläggning med kort garanti är pengar ni förlorar i längden när er anläggning börjar strula…
 • Effekt och verkningsgrad: Ni kan också titta på panelernas individuella effekt och verkningsgrad för att jämföra kvaliteten på produkterna.
 • Leveranstider: Detta kan vara relevant att jämföra om ni vill komma igång med installationen snabbt!

När ni skickar ut ert offertunderlag, var tydliga med att ni vill ha totalentreprenad – leverantören ska ta ansvar för hela processen och allt ska ingå i priset som anges.

För att kunna jämföra garantier är det viktigt att ha koll på de olika garantityperna – effektgaranti (hur mycket av sin totala effekt en panel ska prestera efter ett visst antal år), produktgaranti (din garanti om någon del av anläggningen skulle sluta fungera) och installationsgaranti (din garanti från leverantören ifall något blivit fel med installationen). Det som brukar skilja mest mellan olika paneler är produktgarantin – vissa paneler har en produktgaranti på 10 år medan andra har en på 30 år.

Sist men inte minst – fastna inte i att enbart försöka hitta den bästa panelen när ni jämför offerter. Vill ni ha en högpresterande anläggning och minimalt med strul är det minst lika viktigt att hitta rätt leverantör. Läs gärna mer i artikeln ”Vilka är de bästa solpanelerna?” som du hittar i faktarutan längst ner.

4. Från föranmälan till driftsättning
När ni väl har skrivit på ett avtal med en leverantör sköter de allt. Från föranmälan till elnätsföretaget och planering av anläggningen till installation, besiktning och slutanmälan. Innan de driftsätter er anläggning kommer elnätsföretaget ut för att byta elmätare till en som kan mäta både in- och utgående el.

Det finns alltså inte mycket du behöver göra när ni väl har hittat rätt leverantör. Men det du ändå bör göra är följande:

 • Anlita en oberoende besiktningsman med kompetens inom solel. Detta för att vara helt säker på att installationen gjorts korrekt och att relevant dokumentation och säkerhetsmärkningar finns på plats.
 • Jämföra elbolag. Villkoren för att sälja solel kan skilja sig åt mellan olika elbolag. Se därför till att jämföra några olika och välja det som blir mest förmånligt både när det gäller att sälja och att köpa el.

5. Luta er tillbaka!
När anläggningen väl är på plats sköter den sköter sig själv. Många leverantörer har en app där ni kan följa produktionen dag för dag. För större anläggningar erbjuder bolagen ofta serviceavtal där de ser över funktionen med jämna mellanrum.

Skatter och skattelättnader
Att ha solceller är alltså inte särskilt krångligt. Men det finns några skatteregler som är bra att känna till:

 • De flesta som skaffar solceller behöver inte betala någon energiskatt på elen de förbrukar. Men är anläggningen på mer än 500 kW måste ni betala energiskatt. Detta kan vara bra att ha i åtanke när ni planerar storleken på anläggningen.
 • I regel tillkommer moms på all el ni säljer om ni har en årlig omsättning på mer än 30 000 i företaget. Men moms- och avdragsreglerna ser lite olika ut för olika typer av verksamheter – läs mer på Skatteverkets sida för detaljerad information.
 • För varje kWh ni säljer får ni 60 öres skattereduktion, för upp till 30 000 kWh per år (alltså max 18 000 kronor i avdrag). Skattereduktionen kan ni bara få om er fastighet har en huvudsäkring på under 100 A.

Om du känner dig osäker
Om det är en stor anläggning som ska installeras och ni känner er osäkra på vad ni vill och bör göra kan det vara en idé att anlita en solcellskonsult, som hjälper er med allt från upphandling till besiktning. Ni kan också kontakta en energi- och klimatrådgivare i din kommun för att få stöd i processen.

Text: Gustav Haag
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega