Radonova lanserar trådlöst radoninstrument för konsulter och fastighetsförvaltare

Radonova har tillsammans med företaget Talkpool utvecklat ett trådlöst portabelt radoninstrument. Instrumentet, som loggar radonhalten i realtid, har fått namnet SPIRIT radonlogger och väger endast 0,35 kg. Det kommunicerar via nätverket LoRaWAN och har en batteritid på över två månader.

– I takt med att kraven på att kartlägga radonsituationen på arbetsplatser ökar finns det vid förhöjda radonhalter behov av kompletterande mätningar under arbetstid. Detta löser vi nu effektivt och säkert med SPIRIT radonlogger. Medelvärden med mätosäkerheten beräknas automatiskt mellan valda tidsintervall. Det gör det möjligt att enkelt ta fram rapporter för radonhaltens medelvärde under arbetstid. Det är i sin tur helt i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens gällande metodbeskrivning för arbetsplatser. SPIRIT radonlogger möjliggör även rådgivande korttidsmätningar på två dygn i samband med exempelvis husförsäljning, kommenterar Radonovas VD Karl Nilsson.

Med SPIRIT radonlogger visas radonhalten i Radonovas webbplattform i realtid med medföljande graf. Förutom radon kan SPIRIT radonsensor mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Data och grafer kan läsas ut i realtid via Radonovas webbaserade tjänst. Här får man även ut rapporter i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser. Den trådlösa kommunikationen sker genom LoRaWAN som loggern automatiskt kopplar upp sig mot. LoRaWAN finns i de flesta svenska städer och om det inte skulle finnas nätverkstäckning kan man komplettera med en gateway från vilken man når LoRaWAN via ett 4G-abonnemang eller nätverkskabel.

Källa: Radonova

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega