Så får vi bättre arbetsmiljö vid hemarbete

Hur säkrar vi en bra arbetsmiljö när medarbetare jobbar hemifrån i corona-tider? Och vilket ansvar har medarbetaren själv? Fastigos vd Mona Finnström vägleder dig.

När medarbetare inte är på jobbet blir det svårare för chefen att ha koll på deras arbetsmiljö. Till exempel kan det vara svårt att se om någon far illa på grund av missbruk eller psykiska problem.

Förvaltarforum intervjuade Mona Finnström på arbetsgivarorganisationen Fastigo för att få tips på hur vi kan få arbetet hemifrån att fungera så bra som möjligt under pandemin.

Vilket ansvar har bostads- och fastighetsbolag för arbetsmiljön när deras medarbetare jobbar hemifrån eller på andra platser än kontoret och vilka skyldigheter har arbetstagaren att rapportera fel och brister?
– Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i hemmet. Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Den anställde ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker som skulle kunna leda till sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren är i allmänhet skyldig att förse distansarbetaren med de verktyg som behövs för arbetet, som dator, mobiltelefon och teknisk support. Många organisationer har också egna riktlinjer för arbete på distans, och ibland reglerar kollektivavtalet distansarbete, säger Mona Finnström.

Hur ska ansvariga chefer kunna upptäcka om medarbetare riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall, till exempel på grund av missbruk eller andra problem?
– Bra fråga i dessa tider där kanske oro, ångest och ensamhet ökar. Vi har inte hört om någon ökning när det gäller missbruk men när man hamnar i en ny situation och vanor och rutiner ändras kan risken för återfall öka för de som redan har en problematik. Även hos medarbetare utan känd problematik kan problem uppstå och det är viktigt alla typer av missbruk upptäcks i tidigt skede. Här är regelbundna och oregelbundna kontakter viktiga.

– En tätare kontakt i dessa coronatider kan vara att chefen utöver ett morgonmöte online med alla också tar ett extra möte via länk under dagen med medarbetaren som har behov, kanske tar en promenad tillsammans då och då eller äter en lunch ihop via Teams eller Zoom, säger Mona Finnström och tillägger;

– Digitala afterwork med alkohol är förstås inte att rekommendera.

Var får chefen hjälp att göra undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner? Tips på bra webbsidor för att lära sig mer?
– Använd gärna Arbetsmiljöverkets, Fastigos eller Prevents hemsidor! Där finns hjälp med checklistor och handlingsplaner och hur du gör en riksbedömning.

I faktarutan under artikeln hittar du Fastigos arbetsgivarguide för arbetsmiljön. Här finns bland annat checklistor och information om bestämmelserna som styr arbetsmiljön.

Har du tips om något bolag som lyckas extra bra i det här arbetet?
– Många företag i fastighetsbranschen arbetar oerhört seriöst med sina arbetsmiljöfrågor oavsett om det är på distans eller på arbetsplatsen. Jag kan inte nämna något särskilt företag utan vill lyfta hela branschen.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Monas tips till arbetsgruppen

 • Behåll samhörigheten och teamkänslan! Använd till exempel Teams, Whatsup och telefon planerat och oplanerat! Ha regelbundna digitala fikaraster, luncher och AW. Kanske någon gemensam tävling till exempel steg eller foto. Ha kul med kollegorna.
 • Rutiner, rutiner och rutiner! Börja och avsluta arbetet på ungefär samma sätt som du brukar när du är på arbetsplatsen, ta regelbundna pauser med rörelseövningar. Arbeta med varierade arbetsuppgifter.
 • Mål och uppföljning! Sätt upp tydliga mål. Följ upp och bekräfta varandras resultat.
 • Starta och avsluta arbetsveckan gemensamt! Ha koll men inte kontroll på hur ni mår. Önska varandra trevlig helg!

 

Fastigos arbetsgivarguide för arbetsmiljön

 

Arbetsmiljöverkets tips för en bra arbetsmiljö vid hemarbete

 • Enas mellan arbetsgivare och anställda om vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
 • Skapa och behåll era rutiner. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Kom ihåg ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
 • Investera tid i att lära dig mer om hur du skapar en arbetsmiljö som är så bra som möjligt i hemmet. Dels via Arbetsmiljöverkets webbsida, men organisationer som Prevent och Sunt arbetsliv är också bra källor, se länkar nedan.
 • ”Rensa upp” hemmakontoret när dagen är slut. Se till att hemmet fortfarande är ett hem även om det just nu används som en arbetsplats.
 • Kommunicera med varandra. Utnyttja system för digitala möten eller plocka upp telefonen – e-post är inte alltid det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra.
 • Var öppen för att prata om mer än bara jobb. Fråga varandra hur ni mår, hur ni har det och föreslå gemensamma raster.
 • Variera din arbetsposition för att undvika ergonomiska besvär som ont i rygg, axlar, muskler och leder. Kom ihåg att det inte finns något arbete eller arbetsplatsutformning som är så bra att den fungerar ur belastningssynpunkt under längre perioder.
 • Kortare pauser där du rör eller sträcker dig gör också stor skillnad i längden. Ta promenadmöten eller liknande om möjligheten finns.
 • Se över möjligheten att låna ut, eller låna, utrustning som tangentbord och bildskärm till hemmet.

 

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljön vid hemarbete

 

Tips och råd vid distansarbete från Prevent.se

 

Nya arbetssätt med corona från suntarbetsliv.se

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega